Du får veta allt om mig – om jag får pengar av dig

Ungdomar är mest bekväma med att byta ut sin information mot pengar och andra förmåner.

En majoritet av de tillfrågade (61 procent) skulle dela personuppgifter som samlats in från deras smarta hem med företag i utbyte mot pengar, och 70 procent tycker att företag bör ge kuponger och rabatter till kunder i utbyte mot information om enhetsanvändning.

Ungdomar födda på 00-talet är de som är mest bekväma med att få pengar, rabatter och kuponger i utbyte mot att dela beteendedata från sina smarta enheter, där 72 procent sade sig vara för utbytet om de fick rena pengar för det.

Undersökningen “Internet of Things and the Smart Home” baseras på 9000 tillfrågade spridda över olika åldersgrupper i fyra världsdelar.