Du får inte bli hur bortglömd som helst

För några år sedan kom ”rätten att bli bortglömd”, men i en ny dom från EU-domstolen slås fast att du inte får bli hur bortglömd som helst.
I början av 2014 beslutades att individer har en ”rätt att bli bortglömda”, dvs möjligheten att kräva att sökmotorer som Google och Bing tar bort felaktig eller irrelevant information om en individ. Men till följd av en tvist mellan en affärsman och Italienska Lecce Chamber of Commerce har nu den rätten inskränkts.
Affärsmannen Salvatore Manni vann kompensation för att han till följd av registrerade uppgifter om att han lett ett bolag som sattes i konkurs 1992 inte fick sålt turistfastigheter nyligen.
Ärendet togs upp av EU-domstolen som fastslog att affärsregister måste vara publika för att kunna försäkra juridiskt riktiga fakta, samt att skydda tredje part. De menar att affärsregister inte innehåller stora mängder personlig information, endast namn och funktion, och utgör därför inte något stort intrång i individens privatliv. Dessa uppgifter kan heller inte anses vara irrelevanta och kan därför inte heller tas bort fastslog domstolen.
Däremot gick domstolen med på att i vissa fall ska inte ingående information om en person kunna hämtas ur register. Ett exempel är om det gått lång tid sedan företaget upplösts, men alla sådana beslut fattas från gång till gång.
Dock finns det fortfarande en oro hos allmänheten kring just privatlivsfrågor, i synnerhet som allt fler företag och organisationer har allt mer information om individer idag. Hur all denna information hanteras och förvaras, och vem som har tillgång till den, är förhoppningsvis något som den nya EU-lagen kommer att styra upp, men det återstår att se.