Du blir gladare när du använder Snapchat

Varje månad får vi läsa påståenden om att unga personer flyr Facebook. Detta pågrund av att deras föräldrar skaffar konton eller att andra ‘gamla’ börjar ta över nätverket. Men sanningen är helt annan – de känner sig helt enkelt lyckligare med Snapchat.

Även om Snapchat initialt ansågs vara den nya ungdomsgården där sexting och utbyte av nakna bilder var dragplåster har tjänsten mognat och idag används meddelandefunktionen som den dagliga interaktionen för många unga.

Forskare på University of Michigan har genomfört en studie där de frågat ungdomar hur de mår när de använder olika sociala nätverk. Det visar sig att Snapchat gör användaren lyckligare än exempelvis Facebook.

Studien är en av de första som analyserar sociala medier och hur de påverkar vårt dagliga humör. Deltagarnas välbefinnande bedömdes baserat på texter som skickades vid slumpmässiga tidpunkter under dagen i två veckor. Textmeddelanden innehöll enkätfrågor såsom “Hur negativ eller positiv känner du just nu?” Och “Hur behaglig eller obehaglig var din senaste interaktion?” Studien analyserade svaren och fastställde att användarna var gladare och upplevde mer positiva känslor när de samverkade på Snapchat än på Facebook.