Domänen Amazon.se verkar ha sålts för 6 miljoner kr av en kvinna i Sverige

Det kan inte ha undgått något att e-handelsjätten Amazon nu är på väg till Sverige. En stötesten har dock varit att domänen amazon.se ägs av reklambyrån Amazon AB, med en 60-årig kvinna som ägare. Hon har nekat tidigare erbjudanden, men förra året såldes domänen, och årsredovisningen tyder på att köpesumman blev hela 6 miljoner kr.

Ehandelsföretaget har under lång tid försökt köpa domänen amazon.se, men kvinnan som är boende på Östermalm i Stockholm har nekat. Förra året kom parterna överens och det spekulerades då i att köpesumman landat på mellan en och fem miljoner kronor. Nu när alla årsredovisningar lämnats in till Skatteverket och därmed blivit offentliga framkommer det att reklambyrån som tidigare år haft ett resultat på 41.000 kr förra året kunde visa upp en vinst på hela 5,9 miljoner kronor visar en undersökning som tidningen Resumé gjort.

I årsredovisningen framkommer det att det ligger sex miljoner kronor under posten ”övriga rörelseintäkter”, något som misstänks vara köpesumman från Amazon. Det verkar med andra ord som att reklambyrån Amazon nu kan luta sig tillbaka medan e-handelsföretaget Amazon tar över Sverige.