Doldisen som är värd miljarder

Textanalys – text analytics – är kanske inte något vi hör så ofta om. Men denna gren av analysbranschen växer så det knakat, och beräknas vara värd mer än 53 miljarder kronor (6,5 miljarder USD) år 2020 enligt en ny rapport.

Med en tillväxttakt på 25 procent årligen mellan 2014 och 2020, så räknar analysföretaget Allied Market Research som står bakom studien med en stor tillväxt. Varför?

Jo, man tror nämligen att det som kallas predictive analytics, alltså “förutseende” analys kommer att öka tillämpningen av textanalys – detta då textanalys ofta används inom företagsvärlden för att ge insikter från ostrukturerad text.

Enligt rapporten så kan den ökade tillämpningen av modern teknologi göra text analytics till en viktig del i att förutse konsumenternas beteenden.

Det är såklart den stora – och ständigt ökande – mängden sociala nätverk och molntjänster som ligger bakom textanalysens tillväxt. Textanalys kan också tillämpa så kallad attitydanalys – sentiment analytics, som är en metod där man kan “se” vad författaren känner när denne skriver sin text.

Läs mer: Så här använder svenska företag sociala medier i sin marknadsföring – stor kartläggning

Detaljhandeln är den sektor som redan nu använder sig av textanalys-mjukvara, och står för en tredjedel av intäkterna. Men analysmodellen används också allt mer inom sjukvården, och även många fler områden inom markandsföringsbranschen börjar få upp ögonen för textanalys-program.

Än så länge så är textanalysen störst i Nordamerika, som står för 40 procent av den globala text-marknaden. Men med tanke på hur mycket den delen växer, så är det säkert bara en tidsfråga innan många fler världen över får upp ögonen för denna möjlighet att förutsäga dina kunders beteenden nästa gång de handlar hos dig…

Behöver du hjälp med att hålla koll på den senaste utvecklingen inom digital marknadsföring? Klicka här.