DMEXCOs viktigaste takeaways – med Jonas Rundgren på Smartclip

DMEXCO står för Digital Marketing Exposition and Conference och är ett av Europas största event inom digital ekonomi – Digiconomy. Med över 41 000 besökare ägde mässan rum den 11–12 september i Köln, Tyskland. Jonas Rundgren, Managing Director på Smartclip Nordics, var på plats och listar några av de viktigaste samtalen från evenemanget.

1. Brygga mellan linjär-TV och digitala medier

Google, Facebook och Amazon dominerar den digitala display annonseringen, vilken snabbt närmar sig en fragmenterad global TV-marknad som blir allt mer digital. Branschen upplever en konvergens av digitala och linjära medier där de två världarna konkurrerar mer än någonsin tidigare. Att överbrygga klyftan mellan TV och digital reklam skapar nya möjligheter för traditionell broadcasting med addresserbarhet på tvärs över platformar. En möjlighet som allt fler aktörer får upp ögonen för som spås en snabbt växande framtid.

2. Allianser

I Tyskland har ledande publicister gått samman för att på allvar konkurrera med globala jättar som Facebook, Google och Amazon. Koalitionen kallas Ad Alliance och är en allians av aktörer inom TV, print och digitala medier som tillsammans når hela 95 procent av den tyska befolkningen. Strategin är att äga en större del av värdekedjan, sätta sina egna agendor först och inte vara beroende av globala techjättar i samma utsträckning som tidigare. Om samarbetet visar sig vara framgångsrikt kan vi vänta oss att se liknande allianser i de nordiska länderna där publicister gemensamt har en bättre chans att konkurrera med de globala digitala jättarna.

3. Diskussioner om brand safety mognar

Brand safety och allmänhetens oro över sin integritet online är inte en ny fråga och marknadsförare såväl globalt som i Norden har diskuterat ämnet i flera år. Tech-företag i branschen medger att det finns stora problem när det kommer till transparens. FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter kan vara en riktlinje vid förändringsarbetet mot en högre etik inom branschen. Men för att detta ska vara effektivt måste lokala beslutsfattare och organ utveckla en djupare förståelse för den digitala mediemarknaden och dess komplexitet. Branschen bör främja ett nära samarbete för att möjliggöra för beslutsfattare att skapa en genomförbar lagstiftning. Ledande aktörer i tech-branschen kan förändra debatten genom att göra den mer transparent och tillgänglig samtidigt som den positiva effekten av ny teknik betonas.

4. Diskussioner om AI mognar

AI och maskininlärning har varit två mycket heta ämnen under en längre tid. Diskussionerna har dock äntligen mognat, vilket var tydligt på DMEXCO. AI har plockats ned från sin piedestal och nu kan marknaden utvärdera möjligheterna att implementera AI och maskinlärningslösningar i vardagen.

Något som alla verkar eniga om är att maskinlärning endast kan vara så bra som databasen den lär utav. Tills den dag då AI är en del av vår vardagliga verksamhet har marknadsförare fortfarande en bra bit kvar innan man kan nyttja AI:s fulla kapacitet.

Sammanfattningsvis var DMEXCO 2019 ett mycket bra och givande evenemang som lyfter branschens nuläge och de steg som bör vidtas för en långsiktigt hälsosam digital industri.