Djurgården Fotboll och Netigate ska bli etta på målgruppsanalys

Djurgården Fotboll gör en omfattande satsning på publikanalys och dialog med olika målgrupper med hjälp av onlineundersökningsföretaget Netigate .

Det börjar röra på sig i svensk fotboll. Klubbarna professionaliseras och blir allt bättre i relation till sina målgrupper. Flera överblickande målgruppsanalyser av fotbollspubliken har gjorts de sista åren, bland annat av Svensk Elitfotboll och United Minds samt av Deloitte. Nu blir Djurgården först ut bland de allsvenska klubbarna med att själva hela tiden lyssna av publiken för att förbättra sina arrangemang.

– För fem år sedan var det ingen självklarhet bland klubbarna att ens göra en årlig publikundersökning – och ännu mindre självklart att göra ett ordentligt insiktsarbete. Nu ska vi göra både och och inte bara en gång om året utan löpande. Målgruppsutvärdering och dialog är områden där fotbollen legat långt efter andra typer av organisationer, säger Gunnar Gidefeldt, kommersiell chef för Djurgården Fotboll.

Man har köpt in ett undersökningsverktyg från företaget Netigate, som redan hjälper ungefär hälften av klubbarna i tyska Bundesliga med att hantera feedback från publik, fans och sponsorer.

– Nu när verktyget implementerats kommer DIF få in uppskattningsvis 100 000 dialoger med åskådare per år. Därifrån sorterar verktyget fram den feedback som avviker och är värdefull för att Djurgården ska kunna förbättra sina arrangemang, säger John Kjellquist, kundansvarig för samarbetet hos Netigate.

Verktyget användes för första gången efter DIF-Malmö för att utvärdera publikens åsikter. Det man bland annat kan se är att djurgårdarna känner sig trygga på den nya arenan. Hela 98% svarade att de kände sig trygga eller mycket trygga under matchen mot MFF.

– 98% är en fantastisk siffra, även om målet självklart alltid måste vara 100%. Vi lever tyvärr med en felaktig bild, av några långt ifrån alla, av att det är otryggt att gå på matcher i allsvenskan, vilket gör att många i Sverige väljer att inte ens gå på en match. Där har vi en utmaning. Med Netigates verktyg kommer vi att få snabb respons på vad man upplevde, bra som underlag att förbättra våra arrangemang men också för att lyfta fram goda exempel från matcherna, säger Gunnar Gidefeldt.

I framtiden kommer det också användas på marknadssidan och för att utvärdera merchandise.

– Att vi löpande kan mäta och följa upp våra aktiviteter på ett smidigt och intelligent sätt gör att vi kan öka vår utvecklingstakt, säger Gidefeldt.