Djupdykning i en av de stora nyheterna från Dreamforce

Under techkonferensen Dreamforce nyligen presenterades en rad nyheter. Några av dem har vi redan skrivit om, men en sak som stod ut och som är värd en djupdykning är den nya 360-graders vyn av kunder som ser väldigt lovande ut.

Vi har länge pratat om vikten av att samla in data för att kunna fatta informerade beslut, framför allt när det handlar om kunder. En bra bild av din kund innebär att du kan leverera bättre marknadsföring, få bättre säljinteraktioner och erbjuda bättre och mer relevant service samt bygga en stark och långsiktig relation. Men trots att vi pratat om det så är det fortfarande svårt att samla ihop all data från olika system för att verkligen få den där detaljerade helhetsbilden av kunden. Det har i alla fall varit svårt fram till nu.

Salesforce har successivt byggt på sitt CRM-verktyg med funktionalitet för att stötta säljprocessen, marknadsföringen, servicearbetet och mycket mer. Nyligen köpte de företaget MuleSoft som jobbat med dataintegration mellan olika system, och plötsligt öppnades dörren till att få ihop all data på ett ställe. Salesforce har i sitt nya Customer 360 verktyg nämligen inte bara kopplat ihop alla olika Salesforcemoln med varandra, utan gör det även möjligt att länka in data från exempelvis ekonomisystem och logistiksystem som plötsligt skapar helt nya möjligheter att samla data kring kunden.

Första steget är att koppla ihop kunddata från Salesforces olika molnlösningar, och därigenom skapa ett unikt, övergripande kund-ID för alla appar. Det betyder att du samlar ihop data från såväl Service Cloud och Marketing Cloud, som Sales Cloud och Social Cloud, ställen där du genomför olika aktiviteter med samma kund.

Nästa steg är att, länka in MuleSofts nätverk av API-kopplingar till olika system för att få in annan data som tidigare funnits men som varit svår att koppla ihop med övrig kunddata.

Mulesofts kopplar ihop olika system med varandra i ett nätverk genom API:er.

Det tredje steget är naturligtvis att bringa ordning i all denna data, för om det är ett problem som blivit allt mer framträdande så är det just hur vi ska analysera de enorma datamängder som vi samlar in. Det är här som Salesforces AI Einstein kommer in. Genom att analysera kunddata från så många olika källor skapas nya insikter som ger företag möjlighet att bygga starkare och bättre relationer med sina kunder. Detta kan exempelvis ske genom bättre kundsegmentering i marknadsföringsaktiviteter, mer effektiv kundservice genom att relevant data finns direkt tillgänglig, samt större möjlighet att nå kunden med relevanta säljkontakter vid rätt tidpunkt.

Så varför har vi inte gjort detta tidigare kan man fråga sig. Eller som MuleSofts VD Greg Schott uttrycker det: ”Trots att vi kunnat koppla ihop enheter i nätverk de senaste 20-25 åren så har vi aldrig tagit nästa steg att koppla ihop vår data på liknande sätt”. En av anledningarna har varit att data och de system som data finns i är så fragmenterade att de är svåra att få att fungera tillsammans. En annan har sannolikt varit att många företag avundsjukt bevakat och skyddat sina system för att hålla kvar kunderna och skydda informationen de samlat in. I dagens värld börjar vi dock se allt mer samarbeten, partnerskap och Open Source-lösningar där företag tillsammans bygger system som presterar bättre än vad någon part kunnat göra på egen hand. Vi ser även en explosion i API:er vars enda syfte är att koppla ihop olika system, och då börjar vi även se den här typen av lösningar som ger företag en stark konkurrensfördel när det gäller att förstå sina kunder på bästa sätt.

Så om du, liksom många andra företag, kämpar med att få ihop data från dina olika system kanske det kan vara värt att slänga ett öga på Salesforces nya Customer 360 och de integrationer som MuleSoft erbjuder. Det kan ju trots allt ge dig nya perspektiv på såväl dina kunder som dina affärsprocesser.