Diversitet är ett måste för framtidens företag

Diskussionen om inkludering kommer ofta att handla om representation av bägge könen på ledningsnivå, om kvoter och en ofta ganska polariserad diskussion för och emot särskilda åtgärder som just kvotering och politiska ingripanden. Diskussionen går in på många aspekter av vårt samhälle och våra verksamheter. Vi måste därför vara medvetna om hur en brist på representation kan skapa snedvridning snarare än framsteg.

Olika undersökningar angående ”50/50” fördelning publiceras med jämna mellanrum och slutsatsen är oftast en förfäran eller förvåning över hur lite som hänt samt hur sakta det går framåt. Senast i veckan läste jag i DI:s 50/50 undersökning siffror om att det går 19 mansdominerade ledningsgrupper för varje kvinnodominerad och endast 123 av landets 1000 största bolag har en kvinnlig vd. Det visar en kartläggning av de 1000 största företagen i Sverige.

Samtidigt är alla företag, och även hela den statliga myndighetsapparaten, inne i en digital transformation som i sin kärna betyder att vi kommer använda än mer data, analys och artificiell intelligens för beslut i de flesta processer och interaktioner. Potentialen är enorm för att skapa bättre samhällslösningar och innovativa, relevanta produkter och området utvecklas mycket snabbt. Men eftersom vi fortfarande står på tröskeln till några av de stora genombrotten, är det också viktigt att vi tänker på och inkluderar alla.

Detta gäller inte minst den industri jag jobbar med, telekombranschen, där digitaliseringen sker med stormsteg då denna industri är en av de mest ”disrupta” av alla. Konkurrensen är stenhård, inte minst från de stora globala sociala media bolagen. Då jag igen tittar in i DI:s undersökning på den lista av 194 jämställda företag av 1000 de presenterar är det med tungt hjärta det bekräftar att denna bransch är långt ifrån där. Endast ett fåtal av de större företagen återfinns där vilket jag anser utgör en ännu större fara i den digitala framtid vi står inför där artificiell intelligens pekas ut som en mycket viktigt strategisk teknologi av de 2200 intervjuade företagsledare enligt en global undersökning av MIT.

Varför påstår jag detta? Jo, det är lätt att uppfatta data som neutral fakta vilket då gärna ses som bevis på att objektivitet är säkrat när beslut tas på denna basis. Detta är ju i grunden sant om all data skulle användas på ett objektivt sätt vilket är näst intill en utopi då data inte är bättre eller mer representativa än de källor som de kommer från. I samma MIT undersökning beskrivs olika sätt där partiskhet dyker upp i insamlandet och hanteringen av data samt vilka attribut som väljs ut för algoritmen som ska ”tränas”. Beroende på teamets sammansättning kan existerande fördomar eller felaktig representation av den verkliga fördelningen ske. Ett av de mer kända verkliga fall där detta hänt är där Amazons upptäckte att deras AI-baserade rekryteringsverktyg avfärdade kvinnliga kandidater baserat på historik samt att kön var ett viktigt attribut man valt att använda.

Allt fler beslut, små som stora, som tas i de flesta verksamheter underbyggs idag av data, analys och artificiell intelligens varför det i alla team hela vägen upp i organisationen behöver ha en diversitet så att det inte saknas social kontext från flera perspektiv och riskerar att bli ett snedvridet, subjektivt och rent av dåligt beslut. .

Amazon hade behövt en ”AI-revisor” som ifrågasatte likt en högre kvinnlig chef i ett telekombolag gjorde i denna situation hon berättade för mig. När hon skulle göra förändringar i sin ledningsgrupp fick hon en lista från HR på tänkbara kandidater som innehöll enbart män och inga kvinnor(?!). HR fick då bakläxa eftersom det ”helt säkert finns minst lika många kvinnor som är kvalificerade” då även om hon inte nödvändigtvis skulle ha en kvinna på positionen så borde ju urvalet vara 50/50 från början.

I ett snabbt utvecklande digitalt samhälle där nyttjandet av AI sker i allt större utsträckning bör vi alla se till att nyttja den kraft ett diversifierat team kan ge. Det finns en enorm potential för kvinnor och minoriteter att delta i utformandet av den digitala framtiden. Både som kritiskt ifrågasättande konsumenter och i kravställandet för produkter och tjänster samt som entreprenörer och organisationsrepresentanter för att inte tala om arbetstagare och arbetsgivare i branscher som hjälper till att definiera framtidens lösningar – jag ser fram emot att vara en del i det fortsatta det arbetet.

Artikeln är skriven av:

Mari Nilsson Björkman
Global Communication Industry Lead & Marketer
SAS Institute