Ditt ledarskap definieras av dina följare

Vem som helst kan bli utsedd till chef, det är nämligen en position som tillsätts. En chef kan vara självutnämnd, inneha positionen tillfälligt eller vara placerad med stor eftertanke. Att bli en ledare är däremot något du förtjänar. Och de som ger ledaren sitt mandat är följarna.

I ledarskapets kärna ligger nämligen en vilja och önskan hos följarna att få följa ledaren. Som ledare kan du därför endast utöva ett ledarskap över de som självmant valt att följa dig.

Ett ledarskap utvecklas över tid tillsammans med följarna. Det är inget som sker över en natt, och som ledare kan du dessutom bli ifrågasatt och utmanad. Följarna vill nämligen kunna lita på dig och veta att du inte ger vika under press. Framöver kommer de nämligen förlita sig på din förmåga att leda dem genom olika typer av svårigheter.

Du utvecklar ditt ledarskap genom att ta ansvar för ditt agerande och hjälpa dina potentiella följare att utvecklas och prestera väl. Du behöver stå upp för gruppen och ta tag i konflikter och svårigheter på ett konstruktivt sätt. Det är med andra ord inte enkelt att vara ledare, och ibland kommer dina följare inte vilja göra som du säger. Det kan vara jobbigt för självförtroendet, men samtidigt är det inte så förvånande. Du kanske till och med har svårt att leda dig själv ibland. Du kanske har sagt till dig själv vad du borde göra, men det är något som tar emot. Då är det heller inte konstigt att andra ibland inte heller vill följa dig.

Jag jämför ibland chefsskapet med föräldrarollen och ledarskapet med den roll du som förälder behöver utveckla i takt med att barnen växer upp. När barnen är små har du mandat att bestämma över dem. Du avgör vad de ska få till middag, när de går och lägger sig och vad de får och inte får göra. Vad du däremot inte kan påverka är vad barnen vill göra, och i takt med att de växer upp kommer ditt mandat att bestämma att minska. Du vill fortfarande dina barns bästa, men för att fortsätta ha möjlighet att hjälpa dina barn att utvecklas behöver du få barnen att vilja lyssna på dig.

Dina följare på jobbet fungerar på samma sätt, om de inte vill lyssna på dig kommer du har mycket lite möjlighet att hjälpa dem att utvecklas. Och det enda sättet att få dem att lyssna på dig är att få dem att lita på dig. De behöver lita på att du står fast, att du vill deras bästa, att du kommer att stå upp för dem, att du har en tydlig bild av hur ni ska utvecklas och att de har större möjlighet att prestera bra resultat som en följd av att lyssna på dig.

En ledare utan följare är ingen ledare, även om personen har goda ledaregenskaper. Det är följarna som definierar ledarskapet, och som även avgör hur gott ledarskapet är. Din uppgift som ledare är att bry dig om dina följare och göra ditt yttersta för att de ska kunna utvecklas och prestera tillsammans. Du behöver helt enkelt sätta deras behov i första rummet och lita på att de litar på dig.