Ditt hemliga kapital – hur du bäst tar hand om all data

Sitter ditt företag också på en guldgruva, som ni inte använder? Då är det dags att börja utnyttja värdet av all data som ni samlar in.

Enligt IBM producerar stora globala retailers 2, 5 petabit (2, 5 miljoner gigabit) varje timme från konsumenters transaktioner – men endast 0,5 procent av datan blir analyserad. Vilken potential som finns här. Även om ditt företag inte är ett stort globalt företag så går siffrorna att överföra – hur stor del av er kunddata analyserar och använder ni idag?

Många är idag medvetna om fördelarna med att samla in och mäta data, men har sedan svårt att ta hand om informationen. Det kallas inte Big data för inte och det är lätt att känna sig överväldigad av mängden information. Därför gäller det att bestämma sig för att bli en datadriven organisation – på riktigt.

Stegen nedan kan vara en hjälp på vägen:

Det digitala ledarskapet
Som chef eller företagsledare har du mycket att vinna på att förstå värdet av datadrivna organisationer. Att börja fatta beslut utifrån dataunderbyggda fakta kan förändra er verksamhet – men det måste uppmuntras från toppen. Om cheferna inte fattar beslut utifrån data, är det svårt för den övriga organisationen att göra det. Det handlar om en förändringsprocess, där hela företaget måste inkluderas. Som chef börjar förändringen med dig själv – samtidigt som du identifierar vilka early adopters du har bland dina medarbetare. Dessa är viktiga ”ambassadörer”, som kan sprida förändringen till övriga kollegor.

Befinner du dig i en situation med en chef som ännu inte upptäckt fördelarna med att arbeta datadrivet? Börja applicera det på ditt eget arbete, ta det steg för steg och lyft fram den data ni har så ofta du kan. Producera underlag och visa för din chef – gör chefen nyfiken och visa på vilka förbättringar och fördelar ni har att vinna på att utnyttja er data bättre. Föreslå ett pilotprojekt, med ett tydligt case är det ofta lättare att komma vidare.

Ägarskapet
Vem ska ansvara för hanteringen av datan? På ett stort företag kan det krävas en hel avdelning, i en mindre verksamhet räcker det kanske med en del av en tjänst. Det viktiga är att ni har en tydlig ägare som driver frågan och att den personen får både mandat och rätt resurser.

Mål och nyckeltal
När ni har bestämt er för att börja mäta är nästa steg att definiera vad ni ska mäta. Börja med era affärsmål och definiera ett antal kpi:er som bör mätas och analyseras. Troligen kommer ni också att upptäcka många nya nyckeltal som ni vill följa – som kan resultera i nya affärsmål. För att lyckas bör ni mäta allt: marknadsföringsaktiviteter, transaktioner, trafik, kundbeteenden etc.

Verktyg och experthjälp
Att jobba med data blir så mycket enklare och effektivare om man har rätt verktyg på plats. Idag finns det många olika program och system som underlättar både insamling och analys. Prata med kollegor, andra i branschen och gå på mässor och events för att få tips om vilka verktyg andra använder. Var inte heller rädd för att söka experthjälp – rätt använd kan en extern expert vara guld värd, både när det gäller att komma igång och när datan väl ska hanteras.

I dagens allt mer digitaliserade samhälle är information värdeskapande i sig själv. Vi lämnar alla spår efter oss i allt vi gör digitalt, som smarta företag samlar in mer eller mindre gratis – och som ger extremt värdefull information om en mängd saker: vilka besökarna är och hur de beter sig, vad som konverterar och vilka insatser som ger resultat, vilka svarta hål ni har och vilka sweet spots som finns, vilka lågt hängande frukter ni kan plocka och vad ni kan göra för att öka försäljningen. Om inte ni tar hand om er data och använder er av den, är risken stor att en konkurrent gör det bättre och springer om er.

Hur länge har ni råd att vänta?