Display minskade rejält under maj månad

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskade med 7,9 procent i maj jämfört med samma period föregående år. De flesta mediekategorierna uppvisade negativ tillväxt under månaden.

Minskningen kan dock till stor del tillskrivas icke periodiserad data då maj 2018 hade en faktureringsdag mindre jämfört med 2017. Månadens stora vinnare var kategorierna; bio och utomhus/trafikreklam. Totalt förmedlades under maj drygt 1,3 miljarder kronor.

Under maj uppvisade mediekategorierna bio och utomhus/trafikreklam en positiv tillväxt. Den mediekategori som blev månadens stora vinnare var bio, med en uppgång om 18,2 procent vilket motsvarar nästan 14 miljoner kronor. Kategorin utomhus/trafikreklam ökade även under maj, denna gång med 12,6 procent. Ackumulerat hittills i år uppvisar de totala medieinvesteringarna en positiv tillväxt om 5,6 procent.

– Maj 2018 hade en färre faktureringsdag jämfört med föregående år. Att medieinvesteringarna backade i maj är alltså en periodiseringseffekt. I själva verket är maj en stark månad jämfört med förra året, vilket återigen visar att vi är inne i en högkonjunktur som driver medieinvesteringarna uppåt. Mediekategorin utomhus/trafikreklam ökade även denna månad, trots periodiseringseffekt. Ackumulerat för 2018 har kategorin ökat med hela 25 procent, vilket är en markant ökning med tanke på att 2017 också var ett starkt år för utomhus/trafikreklam, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

En majoritet av mediekategorierna uppvisade negativ tillväxt under maj. De mediekategorier som hade det tuffast under maj återfinns inom print. TV backade med 10,3 procent under maj, sett till ackumulerat hittills i år har kategorin ökat med 8,3 procent. De totala digitala investeringarna minskade i maj med 6,5 procent, men har ökat sedan årsskiftet med 5,9 procent. Det är framför allt online display som fortsätter att minska, i maj med 10,2 procent.

– Den ackumulerade nedgången, hittills i år, för online display ligger på 2 procent. Vi kan nu med säkerhet konstatera att efterfrågan på banners har stagnerat och till och med minskat. Pengarna flyttas till online video och sociala medier och ackumulerat ligger den positiva tillväxten för dessa två kanaler på totalt 19 procent. Fotbolls-VM verkar inte ha gynnat dagspressen i maj, den effekten kan dock komma i juni. Men maj blev en dyster månad för print; dagspress kväll och dagspress storstad tappade stort jämfört med samma period förra året, även landsortspress backade. Populärpress och fackpress störtdök, med tapp om 22 procent respektive 28 procent. Nedgången för printkategorierna i maj 2018 blev all-time-low för en maj månad, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.