"Digitalt" som begrepp är dött för länge sedan

Vad du än kommunicerar, eller med vem det än är, så blir kommunikationen förr eller senare digital. En sanning som vi förhållit oss till ganska länge nu. Lite skvalpandes i bakgrunden är definitionen av begreppet ”digital”. Per definition så är ju en telefon digital, och i och med det så blir ALL kommunikation digital ganska så omgående. Det fysiska mötet startar ju ofta med ett sms eller ett samtal.
Om all kommunikation är digital så blir ju begreppet i sig utdaterat, ungefär som frågan vilken butik i Sverige som har det bästa rödvinet. Finns det bara ett svar, så blir det underförstått överflödigt. Den digitala tiden är alltså död, nu lever vi i…tiden.
Om vi räknar bort telefonen som ett digitalt hjälpmedel, så är fortfarande 70% av all kommunikation digital (Svenskarna och internet 2016).
Begreppet ”digitalt” är lite förskönat, och vi tolkar det ofta som om det enda det innebär är att vi använder ett digitalt verktyg för att underlätta kommunikationen. Men det finns mer innehåll i begreppet. Du är aldrig ensam i den digitala världen. Men inte på det där trygga sättet, det betyder snarare att en tredje part till att börja med äger kanalen, tredje part vill också kommunicera med din kund eller med dig, och kan enkelt segla in i din kanal och smolka din kommunikation. Därför är det otroligt viktigt att du fångar upp just din kund, alltså din kund på samma sätt som ett barn hänvisar till en glass. För du vet ju hur dåligt kunden skulle må hos konkurrenten. Det är ditt jobb att rädda kunden ifrån konkurrentens fasor.
Idag backar vi upp och validerar (privat och i arbetet) argumentation genom text och bild som vi väldigt lättåtkomligt hämtar från sociala medier eller internet generellt. Ingenting är längre en gråzon, utan argument glider från just argument till sanningar. Antingen så är himlen blå eller grå, något riktigt mellanalternativ finns inte. Det finns ett varumärke som är bäst, eller så är det ingenting alls. Faktan hämtar vi oftast från en inte alltför objektiv källa, och den källan kan faktiskt vara du.
Givetvis så finns det ett kluster av varumärken (eller åsikter) som med all rätt är bäst på det de gör, eller snarare, bäst på det som de väljer att profilera som bäst. För det är det som det egentligen handlar om. Vilken av alla dina positiva sidor väljer du att föra fram med de mest högtidliga trumpeterna? Gäller det SEO så har de bästa sökorden en klar röd tråd. Gäller det den privata Facebook sidan så framhålls antingen träningsbilderna, kattungarna eller något annat som du som privatperson vill ha som främsta säljargumentation för varför vännerna ska fortsätta följa dig. Söker du uppmärksamhet för alla dina positiva sidor så blir du svår att definiera, och då stänger apparaten homo sapien sapien av. Det spelar ingen roll hur tränad du än må vara på att agera professionellt, och kostnadseffektivt. Informationsöverhettning leder ofta till att du inte agerar överhuvudtaget. Eller snarare så blir kommunikationsresan onödigt mycket längre än vad den hade behövt vara.
Enkelt uttryckt, du skall vara någon, inte några. Det är tidens melodi när de digitala hjälpmedlen är standard och 70% av all kommunikation påverkas av det digitala, som i sin tur påverkats av en tredje part. Det finns så många av ”några”, men bara en av ”någon”. Du ska vara din kunds ”någon”, inte en utav många ”några”.