Digitalt har gått om Print och TV tappar intäkter

Totalt ökade medieinvesteringarna med 2, 6 procent i fjol jämfört med 2013 säger Sveriges Mediebyråer. Samtidigt visar siffrorna att Digitalt nu gått om Print och TV tappar stora intäkter.

De digitala reklaminvesteringarna ökade med 24 procent medan den tryckta kvällspressen, storstadspressen och populärpressen tappade över tio procent. Den största minskningen i kronor räknat står TV för. Totalt tappade TV-kanalerna 187 miljoner kronor i annonsintäkter under fjolåret.

– En stark konjunktur och låga räntor har varit faktorer som drivit medieinvesteringarna i rätt riktning. Vi kan också se att mediebyråbranschen är mitt inne i en stark förändring, där stora summor flyttar från traditionella mediekanaler till digitala kanaler. Denna utveckling kommer inte att avta eller minska under 2015 – tvärtom, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer, i ett pressmeddelande.