Digitaliseringens effekter på demokratin är temat i årets Com Hem-Kollen

För tredje året i rad delar Com Hem med sig av sina insikter om hur Sverige mår digitalt i Com Hem-kollen, som görs i samarbete med Kantar Sifo.  Här får du ta del av den uppkopplade svenskens syn på digitala effekter och annat som påverkar vår vardag.

I år är temat digitaliseringens effekter på demokratin. Undersökningen visar att det finns en stark tilltro till sociala mediers förmåga att påverka politiken, men samtidigt en stor skepticism mot säkerheten och en oro för manipulation genom digitala medier.

Fler än 1 av 3 upplever att det går att påverka politiken som förs i Sverige med hjälp av sociala medier. Uppfattningen är särskilt stark bland de yngsta under 29 år, där så många som 43 % ser dessa möjligheter.

Samtidigt uttrycker 1 av 4 en önskan att möjligheterna till att påverka politiken genom omröstningar och upprop på internet ska vara betydligt större än idag. Det finns även en oro för att uttrycka sina politiska åsikter i sociala medier på grund av rädsla för personliga påhopp. Fler än hälften tycker att det finns en risk att något politiskt parti i Sverige manipulerar sociala medier i syfte att påverka valresultatet i Sverige eller att det finns en risk för att främmande makter sprider falsk information för att påverka valresultatet.

”I år är det valår och därför gör vi i årets Com Hem-Kollen en djupdykning i ett antal frågor som rör digital demokrati. Att digitaliseringen förändrar samhället i grunden betyder att den också blir en allt centralare del av demokratin och därför vill vi dela med oss av våra insikter om detta,” säger Petra von Rohr, Kommunikationschef på Com Hem.

Andra intressanta insikter i Com Hem-Kollen 2018:

Så använder vi internet 2018

Fler är skeptiska till digitaliseringens påverkan på barn och ungas liv. Andelen som inte alls instämmer eller knappast instämmer med att internet och digitala tjänster bidrar till barn och ungdomars liv på ett positiv sätt har ökat från 24 % 2017 till 28 % 2018. Samtidigt minskar de som är positiva från 52 % till 47 %.

Andelen som har digital kontakt med myndigheter har under åren 2016 till 2018 ökat från 72 % till 86%.

I gruppen 30-44 år har 15 % gjort ett virtuellt läkarbesök. Det är en ökning med 10 procentenheter jämfört med 2017.

Den uppkopplade familjen

30-44-åringarnas otrygghet på internet har ökat något sedan 2017, men föräldrarna tycks ändå i något lägre utsträckning uppleva problem och oro över barnens internetanvändande.
7 av 10 av föräldrarna som har konflikter i hemmet kring internet upplever att barnens internetanvändande går ut över skolarbetet.

Internet of Things

Andelen som inte har någon funktion i hemmet uppkopplad till internet, som till exempel ljudsystem eller glödlampor, minskar från 41 till 35%.

Sedan 2017 har uppkopplade larm ökat med 4 procentenheter till 13 %. Det är i huvudsak personer över 60 år som driver den ökningen. I den gruppen ökar användningen med 7 procentenheter.

Digital röstning

De 19 % som upplever att det skulle vara mindre säkert att rösta digitalt pekar på risken för att hackare kan påverka valet. Gruppen litar inte heller på tekniken och att anonymiteten kan garanteras.
16 % upplever en högre säkerhet i att rösta digitalt och använder framförallt argument som att anonymiteten i högre grad garanteras när ingen ser vilka valsedlar du tar, och även att den mänskliga faktorn försvinner vilket gör resultatet mer tillförlitligt.

Det är en tydlig åldersskillnad i attityden till digital röstning, där yngre är de som är mest positiva. Även de med ett lägre förtroende till det politiska systemet ser fördelar med digital röstning i större utsträckning än de med stor tillit till systemet.

Undersökningen genomfördes 2018 av Kantar Sifo med webbintervjuer mellan den 4 och20 april. Slumpmässigt utvalda kunder till Com Hem med en spridning på kön, län och ålder blev inbjudna till att delta i undersökningen. För att motverka skevheter i resultaten vägdes svaren i efterhand på kön enligt viktmålet 50/50. Totalt deltog 1 255 personer och intervjutiden var i genomsnitt 13 minuter.

Här kan du läsa mer om Com Hem-kollen.