Digitala medieköp minskar på bred front

Medieinvesteringarna minskade med 4,2 procent under november, jämfört med samma period föregående år. Månadens vinnare blev mediekategorin radio som uppvisade en positiv tillväxt om 12,9 procent och gjorde sin bästa novembermånad någonsin. Samtidigt backade de totala digitala medieköpen med hela 6,2 procent under månaden. Totalt förmedlades under november nästan 1,3 miljarder kronor.

De mediekategorier som ökade under november var radio, bio, sociala medier, TV samt utomhus/trafikreklam. Kategorin radio uppvisade en positiv tillväxt om 12,9 procent, totalt investerades drygt 50 miljoner kronor under månaden – vilket är den starkaste november någonsin för kategorin. Även bio uppvisade stark tillväxt under månaden och ökade med 9,1 procent. Trots detta backade de totala medieinvesteringarna med 4,2 procent under november, vilket är den svagaste novembermånaden sedan 2014.

November blev ett kvitto på att de traditionella räckviddsmedierna – såsom radio, utomhus/trafikreklam och TV – fortsatt är lokomotivet i marknaden. Mediekategorin radio gjorde sin starkaste novembermånad någonsin och även bio ökade kraftigt. De digitala kanalerna går trögare och backade med totalt 6,2 procent i november. Möjligen på grund av svårigheter med enhetliga valutor och en brist i förtroende för vad de levererar i förhållande till de traditionella och mer ”trygga” kanalerna, säger Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer.

Den mediekategori som hade det tuffast i november var populärpress, som backade med 39,6 procent jämfört med samma månad föregående år. Ackumulerat har kategorin en negativ tillväxt om 24,2 procent under 2019. Även mediekategorierna fackpress, DR/Annonsblad, dagspress kväll, online video, dagspress landsort, dagspress storstad, online display samt sök uppvisade negativ tillväxt under november.

De totala medieköpen backade i november och ackumulerat har medieköpen backat med 3,1 procent sedan januari, motsvarande 433 miljoner kronor. De digitala köpen backade på bred front; totalt 6,2 procent. Samtliga digitala kanaler minskade i november, utom sociala medier, som ligger kvar på 2018- års nivå. Vi har sett en trend där tillväxten i de digitala kanalerna minskar, och november förstärker den trenden; tillväxten ackumulerat 2019 för digitala kanaler är under 1 procent, säger Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediabyrå.