Digitala intäkter når 1,9 miljarder kronor enligt IRM

Den första mätningen avseende nyhetsmediers digitala annonsintäkter från IRM är klar. Under 2015 uppgår nyhetsmediers digitala intäkter till 1, 9 miljarder kronor. Detta är en ökning med 16 procent jämfört med 2014.

IRM lanserar en ny mätning med syfte att mäta nyhetsmediers digitala annonsintäkter. Från och med det andra kvartalet 2016 samlas nyhetsmediers digitala intäkter in kvartalsvis och redovisas i IRMs kvartalsrapport. Den nya kategorin samlar annonsintäkter från digitala kanaler hos dagspress, gratistidningar samt renodlat digitala aktörer avseende display, webb-TV och digital eftertextannonsering oavsett plattform.

Under 2015 är tillväxten i annonsintäkter för digitala nyhetsmedier 16% relativt 2014. Motsvarande siffra för de totala digitala investeringarna är 20%. Detta innebär att investeringen i digitala nyhetsmedier hade en sämre utveckling än de totala digitala investeringarna. Denna utveckling fortsätter och förstärks under det första halvåret 2016.

> Läs mer här