Digitala erbjudanden kan öka julhandeln

Nästan alla utnyttjar erbjudanden och rabatter när de handlar daglivaror. I framtiden vill närmare hälften få dem digitalt, i stället för i pappersform. Det visar en ny studie om digitala och mobila köpbeteenden som HUI Research genomfört på uppdrag av Visma Retail.

– Det är tydligt att konsumenter är positiva till mer digitala och mobila shoppinglösningar. Julen står för dörren och vi är övertygande att julhandeln ökar med personliga erbjudaden och rabatter direkt i mobilen. Det både inspirerar och underlättar för konsumenter i planeringen av såväl julklappar som mat till julbordet, säger Peter Fischer, divisionsdirektör på Visma Retail.

Erbjudanden och rabatter är i dag en viktig del av svenskarnas vardag. Undersökningen visar att hela 96 procent uppger att de använder sig av erbjudanden och rabatter när de handlar dagligvaror. Varav 35 procent alltid gör det och 61 procent gör det ibland.

Konsumenterna vill ha mer erbjudanden i mobilen
Erbjudanden, rabatter och kundkort är områden där konsumenter vill bli mer digitala framöver. Idag tar två av tio svenskar, 19 procent, emot erbjudanden och rabatter via en app i sin smartphone. Framöver vill dubbelt så många, 42 procent, kunna ta emot dessa i en app. Studien visar även att en tredjedel, 33 procent, vill ta emot erbjudanden och rabatter som sms i mobiltelefonen.

– Med digitaliseringen kan handeln ta fram mer träffsäkra och personliga erbjudanden som inte bara stärker shoppingupplevelsen, utan även ökar kundnöjdheten och lojaliteten, säger Lena Larsson, vd på HUI Research.

– Mobila shoppinglösningar kommer, rätt hanterade, att bli viktiga verktyg för denna utveckling, tillägger Peter Fischer

Samtidigt minskar efterfrågan på att ta emot erbjudanden i pappersformat. Hela åtta av tio, 77 procent, anger att de i dag tar emot erbjudanden i pappersformat. Men samtidigt vill bara knappa fem av tio, 45 procent, göra det i framtiden. Detta tyder på att konsumenter hellre lämnar utrymme för att ta emot ebjudanden genom digitala kanaler framöver.