Digitala annonsköp kliver raskt förbi traditionella under 2019

Enligt en ny kartläggning av eMarketer kommer digitala annonsköp öka så pass att de blir större än traditionella under 2019. En stor andel bidrar Google, Facebook och Amazon med.

Kartläggningen gäller den amerikanska marknaden.

Enligt eMarketer kommer digitalt att stå för två tredjedelar av totala annonsköpen år 2023, om det fortsätter att öka i samma takt.

Digitala annonsköp i USA kommer att nå nära 130 miljarder dollar, vilket är en ökning med 19 procent och står då för 54,2 procent av totala annonskakan. Med 87 miljarder dollar står mobila annonsköp för två tredjedelar.

Amazons annonsaffär förväntas öka med 50 procent under året och blir då en rejäl konkurrent till jättarna Google och Facebook med en andel om 8,8 procent. Det har gått riktigt fort för Amazon att dra igång sin annonsaffär som nu ökar i rask takt.

The steady shift of consumer attention to digital platforms has hit an inflection point with advertisers, forcing them to now turn to digital to seek the incremental gains in reach and revenues which are disappearing in traditional media advertising,” kommenterar eMarketer.