Digital transformation – en bok och en metodik

Under tre års tid har författarna Marie Andervin, entreprenör och managementkonsult, och Joakim Jansson, som har en lång bakgrund som ledare i digitala bolag, arbetat med frågan om digital transformation och digitaliseringens påverkan på företags konkurrenskraft. Och resultatet är såväl en bok som en metodik.

Boken Att leda digital transformation är väldigt praktisk och går igenom allt från företag som redan har kommit långt i sin digitala transformation, som Ving, Schibsted och TV4, till arbetsmetodik och det ledarskap som krävs för att göra en transformation framgångsrik. För det krävs ledarskap och boken är tydlig med att det är dags för styrelser och företagsledningar att ta kommandot i de digitala satsningarna och säkerställa att de verkligen sker: det vill säga inte om, utan hur, vad och när.

Den metodik som författarna tagit fram och som de kallar Den Digitala Mognadsmatrisen har redan resulterat i en Executiveutbildning i digital transformation tillsammans med Handelshögskolan Executive Education i Stockholm och precis som i boken varvas på kursen teori och strategier med praktiska case.

Vi har träffat Marie Andervin och Joakim Jansson och ställt några frågor kring boken och det positiva mottagande den fått, sedan den kom ut i mars i år.

Marie Andervin Joakim Jansson

Det har ju blivit väldigt mycket uppmärksamhet kring boken och den har snabbt letat sig upp på försäljningstopplistorna – hade ni väntat er det?

– Vi visste att ämnet är hett och vi har involverat många i processen, så att vi skulle få ett visst intresse det trodde vi men genomslaget har varit större än vad vi vågat hoppas på. Vi märker tydligt att allt fler behöver hjälp i att förstå hur man skall jobba snarare än bara att man behöver göra något och det tror vi är en av anledningarna till intresset.

Boken är ju framför allt riktad till VD:ar och ledningsgrupper, men det verkar som boken nått en bredare grupp?

– Ja, det kanske inte så konstigt egentligen då digital transformation berör alla i ett bolag. Att förstå mekanismerna bakom en lyckad transformation är något som fler än styrelser, VD:ar och och ledningsgrupper behöver förstå.

Ni har ju arbetat med boken i tre år, vad var svårast i den processen?

– En sak vi jobbat mycket med har varit dispositionen, som vi ändrat 3-4 gånger för att hitta rätt flow i texten. En annan sak har varit balansen mellan en text som känns inspirerande, men som inte är banal utan som ändå går på djupet. Att det har varit hundra personer som på olika sätt har varit involverade i boken har också varit en omfattande sak att löpande hantera.

Om ni ska nämna tre svenska företag som är riktigt bra på digital transformation, vilka skulle ni nämna då?

– Vi har intervjuat knappt tjugo bolag, varav åtta finns i boken och fyra ytterligare via www.digitaltransformation.net. Att vi valt ut dessa bolag innebär per definition att vi tycker att de är bra på transformation, men ofta på olika sätt. Alltifrån Schibsted som i över 20 år har arbetat väldigt systematiskt med sin transformation till NE (Nationalencyklopedin) som efter Wikipedias och Googles entré hittade såväl en ny målgrupp som nya erbjudanden och intäktsmodeller. Ving är ett annat modigt bolag som gick från 54 egna resebyråer till en på bara några år och som idag har över 70 % av försäljningen online.

Och om ni ska ge ett enda råd till de företag som på allvar ger sig in i den digitala transformation, vad skulle det vara?

– Till att börja med våga ställa de enkla frågorna. Exempelvis vad betyder digitalisering och digital transformation? För att lyckas är kommunikation a och o, och då måste man tidigt hitta en gemensam begreppsapparat som man kan enas kring.