Digital media beräknas gå om linjär TV senare i år

Enligt en rapport från GroupM kommer linjär TV under året få se sig omsprungna av sin digitala motpart. Genomsnittsanvändaren kommer att spendera 38 % av sin mediatid i digitala kanaler, medan 37 % kommer spenderas på linjär TV. Resterande procentenheter står bland annat radio och printmedia för.

Rapporten ”The State of Digital” visar att människor kommer konsumera mer media under 2018 än de gjorde 2017. Hela 9,73 timmar beräknar GroupM att genomsnittspersonen spenderar med att konsumera olika former av media. Av dessa är 3,69 timmar i digitala kanaler, 3,63 timmar linjär TV, 1,73 timmar radio och 0,68 timmar printmedia.

Rapporten visar dessutom att nästan hälften (48%) av alla annonser i digitala kanaler hanterades programmatiskt. Det är en kraftig ökning från 2016 då endast 31 % var programmatiska annonser. Vad gäller digitala videoannonser hanteras dock bara 24 % programmatiskt, en marginell ökning från de 22 % som var programmatiska förra året.

Enligt data från 35 av de 44 länder som var med i undersökningen beräknas e-handeln växa med 15 % under 2018. Det är en något lägre tillväxt än 2017, då e-handelns omsättning ökade med 17 %. Frågan är dock om detta är ett tecken på att marknaden håller på att mättas, eller på att världsläget gjort att e-handeln fått stå tillbaka till förmån för mer lokal handel i fysiska butiker.

Studien är baserad på en enkät som skickades ut via GroupMs alla 44 kontor världen över. Medelvärdena beräknades och viktades sedan beroende på valutakurser.