Digital marknadsföring – vad betyder alla termer?

Bounce rate, CPA, ROI och SERP? Det finns mängder av termer och trebokstavskombinationer inom digital marknadsföring och vi har samlat 35 av dessa digitala begrepp i en ordlista.

Så om du undrar vad som är vad inom digital marknadsföring – gå igenom vår lista med begrepp och termer du kan stöta på när du t ex ska köpa annonsering online eller optimera din webbplats.

Listan är framför allt framtagen med fokus på dig som arbetar aktivt med din webbplats och löpande optimerar den för att konvertera bättre och synas bättre i sökmotorernas träfflistor.

Saknar du något begrepp eller någon term? Hör av dig, så kompletterar vi listan.

ORDLISTA DIGITAL MARKNADSFÖRING

301 redirect

301 redirect är en ompekning från en webbadress till en annan som sker på servernivå. Tanken är att få med trafik och länkkraft från en icke-­aktuell eller icke­-existerande webbsida till en aktuell sida.

404-sida

Felsida som dyker upp om du till exempel länkat fel i ett nyhetsbrev eller från en sida på din sajt till en annan, eller om besökaren skrivit in en felaktig URL som inte finns på din webbplats. Det är viktigt att du skapar en anpassad 404­-sida så att besökaren lätt kan navigera vidare och inte hamnar på en tom eller otydlig sida.

A/B-test

Parallellt test av två versioner av till exempel en webbplats, en webbsida eller ett e­-postutskick för att se vilken av dessa som ger bäst resultat utifrån de mål som satts upp.

B2B

B2B står för business-­to-­business och betyder att det handlar om försäljning från ett företag till ett annat.

B2C

B2C står för business-­to-­consumer och betyder att det handlar om försäljning från ett företag till en privatperson.

Bounce rate

De besökare som bara besöker en sida på din webbplats och som väljer att inte gå vidare, det vill säga de ”bouncar”, studsar tillbaka, vilket anses innebära att de inte hittar något relevant som leder dem vidare. En hög bounce rate är någonting dåligt eftersom det indikerar att din webbplats inte levererar det besökaren är ute efter, framför allt om besökaren bouncar väldigt snabbt.

Brödtext

Brödtext är den löpande texten på en webbsida, eller i en tidningsartikel, som skiljer sig från andra delar av texten på sidan, som rubriker och bildtexter.

Canonical 

Canonical är ett sätt att undvika att Google läser av duplicerat innehåll på din webbplats genom att använda en tagg, som visar vilket innehåll på vilken sida som är det ursprungliga (originalet) och som du vill att Google ska spindla och ta med i sitt index.

CPA och CPO

CPA och CPO är en kostnad för en händelse eller en order och står för Cost per aquisition eller Cost per action och Cost per order. Det kan vara ett köp, en nedladdning eller någon annan konvertering som du vill uppnå.

CMS

CMS är ett publiceringsverktyg – eller content management system – det vill säga det verktyg du normalt använder för att ändra och lägga till bilder och text på din sajt. Ett CMS har oftast stöd för att ändra andra element som titlar och metabeskrivningar, som är viktiga för din sökmotoroptimering.

CTR

CTR står för click­-through rate eller klickfrekvens. Anger hur många som ser exempelvis ditt företag i träfflistan på Google, eller din Google AdWords-­annons, och sedan klickar på träffen eller annonsen. Helt enkelt hur många som klickar sig vidare. Du räknar ut din CTR genom att ta antalet klick genom antalet visningar.

Datadrivet 

Ett arbetssätt där siffror och insikter får tala och beslut fattas baserat på data, inte på sådant som tyckande, intuition eller på att man alltid gjort på ett visst sätt.

Google AdWords

Googles system för att lägga in köpta annonser bland sökresultaten i sina träfflistor. Annonserna placeras numera högst upp eller längst ned i träfflistan, märkta med ordet ”Annons”.

Google Analytics

Googles webbanalysverktyg – eller statistikverktyg – för att få veta mer om besökarna, till exempel trafik på olika webbsidor, hur länge besökarna stannar på de olika sidorna och varifrån de kommer. Kan även kallas Universal Analytics, som är Googles senaste version av Google Analytics och som släpptes i slutet av 2012. Det finns även en betalversion som heter Google Analytics 360.

Google Search Console

Googles verktyg för att hålla koll på och underhålla din webbplats placering i Googles sökresultat. Du kan till exempel se hur din organiska trafik från Google utvecklar sig och vilka fel sidor, 404­sidor, som du bör åtgärda.

Growth hacking

Growth hacking är metod för att driva snabb tillväxt där man löpande testar och förbättrar och inte är rädd för att prova nya och även okonventionella metoder – därav ordet hack – för att hela tiden förbättra och förfina sitt arbete.

Inbound marketing

Inbound marketing är metod för att få in fler leads och fler kunder via digitala kanaler. Inbound marketing har kunden i centrum, till skillnad från outbound marketing, eller traditionell marknadsföring, där företag trycker ut sitt budskap utan att ta hänsyn till om mottagaren är intresserad eller tillhör målgruppen.

Influencers 

Influencers är inflytelserika aktörer på nätet – personer med ett avgörande inflytande på sin målgrupp via till exempel sin blogg eller sociala kanaler som YouTube och Instagram.

Kontext

Kontext betyder sammanhang eller omgivning. Du vill synas med ditt innehåll, ditt företag och dina produkter och tjänster i en relevant kontext, det vill säga i ett relevant sammanhang.

Konvertering

En konvertering är den aktivitet du vill att användarna ska genomföra när de besöker din sajt eller din butik, till exempel köpa en produkt eller ladda ned en guide.

Konverteringsoptimering

Konverteringsoptimering är det arbete du lägger ned för att öka andelen besökare som konverterar, det vill säga gör det du vill att de ska göra på din sajt eller i din butik.

KPI

KPI är ett nyckeltal och står för Key Performance Indicator. KPI används för att löpande följa en verksamhet i relation till de målsättningar som är uppsatta.

Landningssida

När man pratar om en landningssida kan det betyda två saker: den första sida som en besökare landar på, eller en sida som är framtagen med ett enda syfte – att konvertera – och som används för exempelvis löpande kampanjer eller för att marknadsföra ett erbjudande under en begränsad tid.

Leads

Leads är företag eller personer som på något sätt visat intresse för dina produkter eller tjänster, eller som tillhör din målgrupp och som du har kontakt uppgifter till, men som ännu inte blivit kunder. Leads är kort sagt potentiella kunder.

Länkkataloger

En länkkatalog är en sajt som sorterar länkar till andra webbplatser i kategorier och under kategorier. I Sverige var SUNET-­katalogen, numera Infoo.se, först ut med att kategorisera länkar på den svenska webben. Den mest kända länkkatalogen, som stängde igen i mars 2017 efter nitton år, var DMOZ som fanns på nästan hundra språk.

Marketing automation

Med Marketing automation menas ett verktyg och ett systemstöd för att fånga upp och vårda befintliga och potentiella kunder. Några exempel är Marketo, Pardot, Hubspot och APSIS, men även vidareutvecklade e-postverktyg som MailChimp har Marketing automation-funktioner.

Native advertising

Native advertising är annonser utformade som redaktionellt innehåll, vilka upplevs och ser ut som en artikel men är betalda av en annonsör. Annonserna ska helst smälta in så bra som möjligt på sidan där de visas, så native står här för ”naturlig”.

Persona

Persona är en metod för att personifiera vilka kunder och marknadssegment som utgör din målgrupp. Metoden går ut på att använda olika typer av data för att bygga typanvändare av din produkt eller tjänst. Personas är helt enkelt typkunder för dina målgrupper.

ROI

ROI står för Return on Investment, det vill säga avkastning på en gjord investering. För att erhålla ett positivt ROI på exempelvis din annonsering eller din satsning på content marketing ska det du får ut vara större än din insats, dvs. intäkterna ska vara större än kostnaderna.

SEM

SEM står egentligen för Search Engine Marketing, det vill säga sökmotormarknadsföring, men används numera som en samlande term för alla de köpta aktiviteter du genomför i syfte att erhålla trafik från sökmotorer, till exempel Google AdWords och Google Shopping.

SEO

SEO står för Search Engine Optimization och används som en samlande term för alla de aktiviteter du genomför i syfte att förbättra din ranking och din synlighet bland de organiska och obetalda resultaten hos sök motorerna – helt enkelt ditt arbete med din webbplats för att hamna så högt upp som möjligt i Googles träfflista.

Vill du läsa mer om SEO? Här finns en checklista SEO som går igenom viktiga saker att tänka på när du jobbar med SEO, så du kan pricka av saker du gjort och inte missa något viktigt för att synas bra på Google.

Sitewide

En sitewide­länk är en länk som syns på alla – eller åtminstone väldigt många – sidor på en webbplats. Det kan till exempel vara en sidfotslänk eller en så kallad blog roll, där en bloggare länkar till andra bloggare i sidomenyn på sin blogg.

SERP

SERP är en resultatsida på en sökmotor och står för Search Engine Result Page. Omskrivs ibland som SERPen, till exempel ”nya funktioner i SERPen”.

URL

En URL är en webbadress, helt enkelt det som står i översta fältet på din webbläsare. Står för Universal Resource Locator.

UX

User experience, det vill säga användarupplevelse. Används rätt ofta synonymt med UX­-design, som avser det arbete som läggs ned på att förbättra användarnas upplevelse av till exempel en sajt eller en webbutik, eller egentligen vilken produkt eller tjänst som helst.

Ordlistan är även publicerad i boken Gräv guld i dina egna kanaler som finns att beställa på Bokbörsen

Gräv guld i dina egna kanaler finns även på Storytel och på andra ljudbokstjänster.

Relaterade länkar kring digital marknadsföring, e-handel och SEO:
SEO-kurs online
Steg-för-steg-guide för dig som vill starta e-handel