Digital inkompetens hämmar utvecklingen

Det vanligaste uttrycket idag är – Vi måste bli mer digitala. Det är som att säga att jag måste bli bättre på idrott. Inom digital finns det lika många grenar som inom idrott – Vi har SEO, Front End, Back End, DMP, CMS, API, DB, SQL, SocMed, Konvertering och så vidare…

“Att säga att man skall bli mer digital visar vilken inkompetens man har, man måste veta vad man skall bli bättre på och varför”

Har ni en renodlad B2B-tjänst där man använder tjänsten på jobbet, ja då behöver ni kanske inte en renodlad mobil strategi. Är ni ett B2C företag med tjänster som man använder i vardagslivet, ja då måste ni ha en mobil strategi och finnas i sociala medier om ni skall överleva.
Börja med hemläxan om varför ni finns till och vilka som använder era produkter och tjänster, ta reda på när och varför de använder dem och vilka användarna är. Ta sedan reda på hur deras mediebeteende ser ut så att ni kan fånga upp dem där de befinner sig vid rätt tidpunkt.

“Det är inte så svårt egentligen – det handlar inte om att bli digital, det handlar om att att bli mer kundanpassad och finnas i den digitala närvaro som era kunder befinner sig i om ni skall överleva”