Digital Element leverar geo-lokalisering till BBC

Digital Element som säljer IP-baserade system för geografisk lokalisering har fått storkunden BBC. TV-koncernen BBC har implementerat systemet NetAcuity Edge™ för IP-baserad geografisk lokalisering i syfte att hantera de geografiska rättigheterna till onlinebaserat TV- och radioinnehåll.

BBC som är en av de världens största organisationer inom programutsändning och har diverse online- och offlinebaserat innehåll ses av tittare i hela världen. BBC är skyldiga att följa geografiska licensieringsrättigheter för strömningstjänster och efterfrågebaserade tjänster. Genom användning av IP-geografisk lokaliseringsdata kan BBC tillåta åtkomst till innehåll inom licensierade områden och begränsa tillgången i de områden där utsändning är förbjuden.

Relaterat: ”Vi är den tysta hjälten som ser till att geotargeting fungerar”

”Det är viktigt att BBC ser till att licensavtalen efterföljs”, förklarar Matthew Wood, som är chef för programvaruteknik hos BBC Future Media, Online Technology Group. ”Genom att använda exakt IP-baserad geografisk lokalisering kan vi säkerställa att vi följer gällande avtal om geografiska licensieringsrättigheter.”

Charlie Johnson som är Vice President för Digital Elements i England och Irland säger: ”Vi är glada att kunna hjälpa BBC att upprätthålla de digitala rättigheterna till dess onlineinnehåll. Genom detaljerad och mycket exakt information om IP-baserad geografisk lokalisering kan vi se till att alla licensieringskrav kan uppfyllas på säkert sätt.”

BBC ansluter sig till Digital Elements övriga utsändningskunder Kanal 5, Aertv, Videology, YouView, Disney, CNN, ESPN, Sony, CBS Interactive, ABC och Tesco Blinkbox.