Digital B2B-handel fortsätter att öka

Den digitala handeln bland svenska B2B-företag har tagit fart de senaste åren och mellan 2016 och 2017 ökade den med 18 procent.

Företaget Litium, som utvecklar och säljer en molnbaserad e-handelsplattform, har undersökt om och hur svenska B2B-företag arbetar med digitala kanaler i sin försäljning. I årets undersökning är det hela 67 procent som säger sig sälja digitalt, en ökning med 18 procent från 2016. Ökningen är tydligast bland de små och medelstora företagen. Här uppger 56 procent att de säljer digitalt till skillnad från 42 procent för ett år sedan. De e-handlande B2B-företagen förväntar sig också att den digitala försäljningen kommer att öka, hela 94 procent tror detta. Av de företag som ser en positiv försäljningsökning förväntar sig en tredjedel att ökningen kommer att vara större än 25 procent.

– Den främsta drivkraften för B2B-företagen är viljan att effektivisera försäljningen, säger Henrik Lundin, vd på Litium. Hela 50 procent av intervjupersonerna anger det som mest prioriterat. Näst högst upp på listan över drivkrafter är att öka servicegraden mot kunderna. B2B-företagen sätter stort värde i att bygga starka relationer med sina kunder och det framstår tydligt att detta är en viktigare morot än ökad nyförsäljning när man satsar digitalt.