Detta är viktigt när unga vuxna söker nytt jobb

Även om de allra flesta unga vuxna, faktiskt så många som 72,2%, uppger att lönen är viktigast, visar det sig i analysen att det bara för dem är en hygienfaktor. Det är arbetskollegorna och utmaningarna samt utvecklingen som är de verkliga drivkrafterna när de söker arbete.

Mest differentierande är att de anser att goda karriärmöjligheter samt möjligheten att jobba utomlands är relativt sett mycket viktigare än det yrkesverksamma Sverige generellt.

Om vi tittar på just lön och löneförmåner, är en konkurrensmässig grundlön också “bara” en hygienfaktor. Det som driver den här målgruppen är en snabb löneutveckling och bra ersättning vid övertidsarbete. Friskvårdsbidrag samt bonus på individuell alternativt gruppens prestation är de förmåner som är mest särskiljande för den här gruppen. Företagshälsovård, vinstdelningssystem och bra försäkringar är däremot oviktiga i deras ögon.

Källan i analysen är ORVESTO Näringsliv från TNS Sifo.