Det ser inte ljust ut för framtida generationer

I en Europa-baserad undersökning tror över hälften av de dom svarade att framtida generationer kommer att få det sämre.

Hela 53 procent tror att framtidens konsumenter kommer att ha det sämre än vad vi har idag.

Endast 24 procent tror att det kommer att bli bättre i framtiden och nära lika många trodde att levnadsstandarden kommer att vara som idag.

Män är mer optimistiska än kvinnor: Där 29 procent av männen tror att framtiden kommer att bli bättre och endast 18 procent av kvinnorna ser en ljusare framtid.

Invånare i öst har en mer positiv anda än invånare i södra Europa som tycker att det ser blekt ut.

Undersökningen från Dalia Research omfattar 12.000 respondenter från 28 länder. Fältinsamlingen ägde rum i slutet av förra året.