Det här är yrkeskategorin som ökar mest

LinkedIn har släppt data från sina 500 miljoner medlemmar, varav två miljoner i Sverige, som ger insikt i förändringar på arbetsmarknaden under det senaste året.
Den mest signifikanta ändringen under 2017 i den svenska arbetskraften var att entreprenörskap (upp 5,8%) toppar listan som den mest växande jobbfunktionen, följt av HR (upp 2,9%) och affärsutveckling (upp 2,8%).
Undersökningen visar en signifikant ökning av 9,1 procent medlemmar som arbetar själva i enmansföretag. Sammanvägt tyder uppgifterna på att allt fler svenska yrkesverksamma blir entreprenörer.
Yrkesområdena med den största tillväxten inom enmansföretag är arkitektur & ingenjörskap (upp 21,2%) och professionella tjänster (upp 12,1%), följt av media och underhållning (upp 12,3%). Samtidigt är jobbfunktionerna med den största tillväxten inom enmansföretag konsultarbete (upp 27,9%), media och kommunikation (upp 21,5%) och konstfärdigheter och design (upp 16,5%).
“Statistiken är i linje med utvecklingen mot den så kallade gig-ekonomin, där allt fler av oss kommer att projektarbeta och nätverka genom egna verksamheter snarare än att vara anställda. Detta betyder att vi alla har ansvar för vår egen kompetensutveckling och att vi måste vara mer aktiva i att lära oss nya färdigheter för att bli mer snabbfotade på arbetsmarknaden. Därefter är det viktigt att vi beskriver vår kompetens, profilerar oss själva och nätverkar för att göra det möjligt för rätt personer att hitta oss,” säger Lisa Gunnarsson, nordenchef på LinkedIn.
En annan tydlig förändring syns i vilka länder som står för det största nettoinflödet (skillnaden mellan arbetskraftsinvandring och arbetskraftsutvandring) av arbetskraft till Sverige, där Indien är den klart mest ökande arbetskraftsexportören följt av Storbritannien och Norge.
Yrkesfunktionerna som ökar mest:
Entreprenörskap (+5,8%)
Human Resources (+2,9%)
Affärsutveckling (+2,8%)
Product Management (+2,8%)
Konsultarbete (2,7%)
Största nettoinflödet av arbetskraft kommer ifrån:
Indien (+15,05%)
Storbritannien (+11,30%)
Norge (+9,67%)
USA (+6,37%)
Finland (+5,08%)