Så här fungerar Domain Authority

Google använder mer än 200 olika faktorer i sin algoritm för att ranka en webbplats. Självklart har de inte avslöjat vad alla dessa faktorer är då informationen sannolikt skulle utnyttjas för att ranka hemsidor av låg kvalitet. För att komma runt Googles hemlighetsmakeri har värdet Domain Authority utvecklats för att kunna mäta styrkan av en domän.

Så vad innebär Domain Authority, eller domänauktoritet? Vad kan du göra för att förbättra den?

Vad är Domain Authority?

Domain Authority, eller domän-auktoritet, är ett kvantitativt mått som refererar till din hemsidas auktoritet. Måttet utvecklades av SEO-företaget Moz och baseras på en rad olika faktorer för att se hur “stark” en domän är. Dessa faktorer används sedan för att förutspå hur väl din hemsida kommer att rankas i sökmotorer som Google. Bland annat mäts länkar, ålder och popularitet.

Domain Authority is calculated by evaluating multiple factors, including linking root domains and number of total links, into a single DA score. This score can then be used when comparing websites or tracking the “ranking strength” of a website over time.

När används Domain Authority?

Måttet används bland annat när hemsidor vill hitta bra samarbeten för sitt innehåll och då oftast med hemsidor som har högre domänauktoritet än dem själva. När en högre rankad hemsida länkar till en lägre påverkas den lägre positivt.

Hur vet jag vilken Domain Authority jag har?

Det är enkelt att kolla din domänauktoritet och dessutom är det gratis. Klicka in på Moz’s Open Site Explorer, skriv in din URL och du har svaret. I gratisversionen får du tillgång till grundläggare mätvärden. Betalversionen ger sig större insikter i hur dina poäng räknades ut.