Det finns hopp om framtiden, kanske

I en inte helt färsk undersökning från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, påstås att 4 av 5 18-åringar inte litar helt på vad de läser i sociala medier och att ungefär lika många skulle ställa upp och arbeta ideellt om Sverige drabbas av en kris. Finns det något fog för den hoppfullheten?

På 80-talet fick killar i 18-årsåldern ett brev hem om att det var dags att mönstra för att göra militärtjänst. Idag, när Försvaret inte är mycket mer än en tumme, får de och deras tjejkompisar svara på en undersökning istället. Studien säger sig visa att ungdomarna har en stark tilltro till myndigheter och traditionella medier, medan sociala medier och andra människor fordrar en viss skepsis. Två av tre tror sig själva kunna genomskåda och stå emot propaganda, men att andra skulle gå på den lättare.

Undersökningen är genomförd av Demoskop på uppdrag av MSB och presenteras med anledning av att myndigheten skickar ut ett brev till landets alla 90000 totalförsvarspliktiga 18-åringar. Såvida det inte är ett skrivfel i rapporten, gjordes datainsamlingen redan för ett år sedan och med tanke på allt som hänt sedan dess känns informationen hyfsat irrelevant. Visst är det många som hjälper till och jobbar ideellt med dagens flyktingsituation, men knappast i närheten av de 79 procent som studien säger är villiga att göra det. Det hade varit intressant att se en analys och koppling till dagens situation av dem som arbetat med studien och har tillgång till rådata, inte bara en passiv upprapning av siffror.

Läs mer: hela studien här.