“Det finns en stor lucka i informationen om användare som eye tracking kan fylla”

Intervju med Carin Lundberg, Customer Success Manager på Tobii Pro

Vi har intervjuat Carin Lundberg som är Customer Success Manager på Tobii Pro för att lära oss mer om hur man kan använda ögonrörelser i sin UX-utveckling. Spännande läsning om ett område som fångar allt fler ögon i den digitala världen.

Den här intervjun är en uppföljning på artikeln: H&M och Avanza förbättrar sin UX med Tobii Pro Sprint.


Carin Lundberg, Customer Success Manager

Vilka företag, förutom Avanza och H&M, använder er tjänst och varför?

För att optimera användarupplevelsen av digitala produkter och webblösningar behövs båda kvantitativa och kvalitativa insikter om användarna. Därför är en viktig del i design- och utvecklingsarbetet att tidigt bjuda in personer att testa prototyper och nya koncept. När man gör kvalitativa tester är det väldigt värdefullt att veta vad personen fokuserar sin blick på, vad den missar, var den stöter på problem och framförallt varför. Det kan bara eye tracking svara på. Tobii Pro Sprint är framtaget för att fungera med hur designers och utvecklare utför användningstester idag, där eye tracking ger objektiva insikter om vårt naturliga beteende. Eftersom Tobii Pro Sprint är ett webbaserad verktyg kan man snabbt få insikter från eye trackingen och enkelt dela dessa med resten av teamet. Just snabbheten är viktig. Med regelbundna användartester blir beslutsprocesserna snabbare och teamet lägger mindre tid på fel saker. I slutändan handlar det så klart om att spara både tid och pengar.

Att involvera UX-communityn har varit en jätteviktig del i framtagandet av Tobii Pro Sprint. Vi har haft en rad pilotkunder från olika företag, där flera är kunder idag. Intresset är stort och vi ser att Tobii Pro Sprint tillför mycket värde för företag som utvecklar digitala produkter och lösningar precis som för e-handelsföretag eller andra företag med stor närvaro online. Bland kunderna kan jag nämna H&M, Avanza, Claremont, Knowit, Mr Green och Wellstreet.

Vad är det för ROI man kan räkna med när man testar med eye tracking? Sälja mer, ha kvar kunder längre etc.

Tobii Pro Sprint ger insikter om användarnas naturliga beteende och upplevelse som kan tas med in i design- och utvecklingsprocessen. Vilken ROI man ser beror på vad man testar och vad man väljer att göra med insikterna. För en e-handlare kan det vara att säkerställa att kundresan är så smidig som möjligt. Det är ju tråkigt om alla pengar man har investerat för att driva trafik till sin e-handelsbutik faktiskt går till spillo för att användarupplevelsen inte möter besökarnas förväntningar och de lämnar sajten. Här kan eye tracking ge de insikter som behövs för att effektivisera navigeringen och antalet steg i utcheckningen på webbplatsen i syfte att konvertera fler besökare till köpare.

Genom att använda eye tracking i det agila utvecklingsarbetet kan du dessutom undvika risken att konverteringen minskar till följd av godtyckliga ändringar i designen på webbsidan. Du kan trycktesta designen så att du vet att den funkar när den går live. På samma sätt kan Tobii Pro Sprint användas för att hitta och lösa användarproblem innan en digital produkt lanseras. Att behöva gå tillbaka och göra om designen i efterhand är ofta väldigt kostsamt jämfört med om problemet åtgärdas i ett tidigare skede.

Varför just följa ögon, räcker det inte med att se sidvisningarna i exempelvis Analytics?

Idag lämnar användare ifrån sig väldigt mycket information, till exempel besökta sidor, geo location, tid, scrolldjup och annat. Denna information visar främst vad användare gör men säger egentligen ingenting om användarens beteende. Det gör att designers kan dra slutsatser om användarbeteende baserat på data som inte hänger ihop med var en användare faktiskt tittar. Här finns en stor lucka i informationen om användare som kvalitativa tester med eye tracking kan fylla. Att veta var någon tittar och hur de interagerar med din design gör att du inte behöver gissa sig till den bästa användarupplevelsen. UX-designern kan snabbt ta reda på vad i ett gränssnitt eller en webbplats som lockar användarens uppmärksamhet, vad de ignorerar, vad som inte funkar och andra insikter.

Eye tracking kan även avslöja ”falska insikter”, till exempel där man utan eye tracking kan tro att en testperson inte ser en knapp och drar slutsatsen att göra den synligare. Men ett test med eye tracking kan visa att användaren visst ser knappen men inte förstår dess innebörd.

Videoklipp: Här kan du se ett videoklipp om hur det fungerar i praktiken.