Det datadrivna samhället

I dag presenterar Digitaliseringskommissionen sin nya temarapport ”Det datadrivna samhället”. Rapporten handlar om vad analys av stora mängder data innebär för vår kunskap och förståelse av människan, samhället och miljön och vilka möjligheter och utmaningar utvecklingen för med sig.

Analys av stora datamängder används t.ex. när musiktjänsten på nätet ger förslag på nya låtar du kan tänkas vara intresserad av att upptäcka. Inom hälso- och sjukvårdsområdet kan analys av data användas för att förbättra cancerdiagnostik och utforma individuella vårdplaner. Miljön kan förbättras när analys av data t.ex. används för att styra trafikflöden.

Flera välkända skribenter medverkar i rapporten. Markus Bylundforskningsledare vid SICS Swedish ICT ger en översikt över området, Darja Isaksson digital strateg och medlem av regeringens innovationsråd diskuterar vad begreppet infrastruktur betyder i ett digitalt samhälle och vilka system och tjänster som behövs för att samhället ska fungera effektivt. Erik Lakomaaforskare vid Handelshögskolan i Stockholm fokuserar på företagens hantering av kunddata, vilka risker insamling och spridning av data för med sig, vilka krav som ställs på företagen och hur de kan agera. Anna Felländer digitaliserings- och framtidsekonom på Swedbank, Stefan Fölster chef för Reforminstitutet och Claire Ingram doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm lyfter fram hur digitaliseringen ger upphov till betydande värden som i dag inte räknas in i BPN. De menar att det sker en dold ökning av välståndet, som med tiden kan bli så omfattande att de vanliga makroekonomiska instrumenten tappar betydelse, om de inte uppdateras.

Temarapporten är den första av fyra rapporter som kommer att presenteras under året. Syftet med rapporterna är att ge ett underlag för en bred debatt om hur digitaliseringen påverkar samhället. De kommande rapporterna tar upp frågor kring det sociala kontraktet, livslångt lärande och digitalisering för hållbart klimat.

Läs rapporten här: Temarapport Det datadrivna samhället juni 2016