“Det börjar bli dags att knyta ihop trådarna”


Namn:
 Jonas Linnér
Företag: Mediekompaniet

Vad jobbar du med idag?

Jag jobbar med den strategiska affären för landsortspressens samlade rikserbjudande. Konkret betyder det affärsutveckling i framtidens digitala affärer.

Blev 2013 ett bra år? Varför?

2013 blev det bästa året försäljningsmässigt under de 18 år jag varit med och sålt banners! Inte så anmärkningsvärt att öka omsättningen i en växande marknad men vi växte mer än index och det känns extra kul. I min roll som utvecklare av affärerna blev det också ett mycket bra år eftersom vi kunde lansera en målgruppsprodukt som bygger på nya idéer och spännande teknik. Det blev vi först på marknaden med!

Vad tror du vi kommer att få se under 2014?

Oj, det går väl inte svara på utan ord som AH/RTB, mobil, rörligt och native. Tror att våra kollegor/konkurrenter också kommer lansera fungerande målgruppsprodukter under 2014. Förutom det kommer vi försöka föra i bevis att det vi gör fungerar och ger resultat. Alltså att ta vid där Bink började ploga för några år sedan med sin trackingmodell. Teknik och system är mognare nu och modellerna för det är ju generiska. Det börjar bli dags att knyta ihop trådarna. Jag har en idé!