“Det borde finnas ett Google för konsumenternas upplevda känslor”

Bakom uttalandet i rubriken är Jared Feldman som är vd för bolaget Canvs, ett analysföretag som fokuserar på att kartlägga och förstå våra känslor (emotions).

Canvs första tjänst gick ut på att hjälpa tv-företag att förstå konversationer i sociala medier, om deras tv-shower. Nu tar man konceptet vidare genom att lansera Canvs Surveys.

I den nya tjänsten samlar undersökare in vanliga survey-data och även laddar upp en Excelfil med alla öppna svar och få dem analyserade, aggregerade och nedbrytna till olika konsumenttyper.

Enligt Canvs är ofta öppna svar ett problem då de kan vara jobbiga att analysera, gruppera och förstå. Samtidigt finns det alltid en liten bias beroende på vem det är som gör analysen. Men det är samtidigt de öppna svaren som kan innehålla den mest värdefulla informationen.

Det tar enligt bolaget bara en timme att analysera öppna frågor och du kan göra det för 5.000 svar helt gratis.