Det bästa från alla moln när Equinix och VMware slår ihop sina erbjudanden

Equinix och VMware erbjuder möjligheten att köra privata moln utan att vare sig ha egna datacenter eller sköta molndriften själv. Tanken är att erbjuda det bästa från alla molnstrategier.

Den allra starkaste trenden vad gäller företags-IT i dag är att satsa på blandade IT-miljöer. Det görs ofta i form av hybridmoln, vilket innebär att skapa IT-miljöer som innefattar både publika moln, som Amazon och Microsofts Azure, och privata moln som kundföretagen kör i egen regi.

Skälen till det här är många, men kan sammanfattas med att man får en flexibel IT-miljö i vilken applikationer, körningar och data kan husera där det är mest lämpligt vid varje enskilt tillfälle.

Reaktionen på många företag som satsar på hybridmoln är nog att det är skönt att slippa hantera driften för de delar av IT-miljön som körs på publika molnplattformar. Men efter tag inställer sig frågan varför man måste hantera driften av de delar av IT-miljön som finns i ett privat moln. Samtidigt vill inte alla företag lägga all sin IT på publika molnplattformar.

Här kommer Equinix och VMware in i bilden med ett nytt samarbete. Equinix är ett ledande globalt företag på datacenter och snabba kommunikationslänkar. VMware som är en del av Dellkoncernen är traditionellt mest känt för virtualiseringsprodukter, men är i dag ett ledande företag inom många typer av mjukvaruinfrastruktur för företags-IT.

Det nya samarbetet mellan företagen går ut på att det nu går att köra VMware Cloud on Dell EMC på Equinix plattform. Vad innebär det?

VMware Cloud on Dell EMC är ett erbjudande från VMware att ta hand om installation och drift av kunders privata moln. Samarbetet med Equinix innebär att man tar det ett steg till: nu kan VMware sköta installation och drift av kunders privata moln i Equinix datacenter.

Det innebär att kundföretagen får det bästa av flera världar:

  • Privata moln, vilket till exempel kan vara ett krav av säkerhets- och integritetsskäl.
  • En utomstående part som sköter hanteringen av det privata molnet.
  • Att slippa bygga och äga egna datacenter och slippa sköta driften av dem.

Det gäller att hålla tungan rätt i mun när man funderar på det här. Det handlar alltså om ett privat moln som är avsett för kundföretagets eget bruk, men både den fysiska implementationen och den kontinuerliga driften av både infrastruktur och själva molnplattformen sköts av utomstående parter. Kundföretaget blir en renodlad användare av de applikationer som körs i den här IT-miljön.

Lägg till det tillgången till Equinix snabba dataförbindelser över hela världen. Kundföretaget behöver alltså inte självt bygga upp och sköta driften av kommunikation. Dessutom kommer innovationer från både Equinix och VMware sannolikt kundföretagen till godo snabbare, än om de själva skulle ansvara för implementationen av dem.

Om det här är rätt väg att gå för ett kundföretag beror så klart på i vilken utsträckning man vill lägga ut hantering av IT. Om målet är att hantera så lite av IT-driften som möjligt på egen hand så är Equinix och VMwares gemensamma erbjudande intressant att titta på.