Det är viktigare än någonsin att ha en färdig mobilstrategi

En ny studie från Adobe visar att en stor majoritet av företagen fortfarande saknar en övergripande mobilstrategi. Men detta kan snart komma att förändras inom bara några år – i samband med att konsumenternas nätsurfande i allt högre utsträckning flyttar in till mobiltelefonen.

Studien visar att bara 20 procent av företagen har en utarbetad plan för sin mobila marknadsföring under de kommande 12 månaderna. Hela 80 procent av de 4000 intervjuade marknadsförarna saknar alltså en vettig långsiktig strategi – men det visar sig dock att medvetenheten om denna brist ökar markant.

Läs mer: Detta är året då mobilen tar över videotittandet

Andra resultat från studien är att

  • 63 procent av de intervjuade uppgav att mobil marknadsföring är viktigare än desktop-baserad sådan
  • 37 procent av informanternas webbtrafik kommer via mobiltelefoner – en ökning med 30 procent över bara två år!
  • Företagen uppskattar att mer än hälften av webbtrafiken kommer vara mobilbaserad under det kommande året (tyvärr verkar siffror peka på så är redan fallet)
  • Det visar sig också att 28 procent av köp online görs via mobiltelefoner (en ökning med 21 procent på bara ett år!)
  • Mängden företag som definierar sig själva som mobilbundna har ökat tvåfaldigt sedan 2014.

Om du tvekat innan så måste nog dessa siffror peka klart och tydligt på behovet av en mobil strategi för din marknadsföring. Vidare så visar det också att mobiltelefonen snart tar över helt som den dominerade källan för nätsurfandet. Vem hade trott detta för tio år sedan?

Om du vill bli bättre på att använda dig av nya metoder för din digitala annonskampanj så ska du klicka här.