Är det filmbolagens fel att filmer piratkopieras?

Filmbolagen har länge hävdat att den internetbaserade piratkopieringen utgör ett stort hot i form av uteblivna intäkter i och med sjunkande DVD-försäljning. En ny studie bekräftar kopplingen – men påpekar att det kan vara filmbolagens eget fel.

Grunden för detta påstående ligger att sättet de flesta filmbolag distribuerar sina filmer i olika länder. Filmbolagen vill tjäna maximalt med pengar på DVD- och biljettförsäljningen, och därför släpper man DVD- och BluRayskivorna vid olika tillfällen. En film kan släppas på DVD i Sverige medan den fortfarande går på bio i Spanien, till exempel.

Behöver du hjälp med din digitala strategi? Klicka här

Detta verkar dock ha en negativ inverkan på priserna, tvärtemot vad bolagen själva vill tro. Ett arbete från Carnegie Mellon University visar att sådana stegvisa släpp faktiskt ökar piratkopieringen. En tio-dagars “försening” av DVD-släppet i ett land jämfört med ett annat innebär en 2-3 procent ökning i mängden piratnedladdningar.

Siffrorna blir ännu större i länder med stora mängder piratnedladdning, såsom just Spanien – där kan dessa tio dagar innebär 10 procent mer piratade filmer.

Medan filmbolagens taktik säkert fungerade utmärkt under VHS:ns gyllene era, så bör man inse att stegvisa släpp verkar till deras direkta nackdel idag.

Läs mer: Lista över länder med flest pirater och Sverige är inte med