Välkommen till Dagens Analys!

Det absolut viktigaste eventet för att bli en konverteringsgud #CJAM5

En kort sammanfattning av förmiddagen på #CJAM5

John ”Chief” kickar igång konferensen och välkomnar alla och berättar om bakgrunden till #CJAM och hur det hela startade och hur de lyckades sälja 250 biljetter på en idé om att han sitter på ett nätverk av världens bästa konverterare och webboptimerare. Historien bakom var att några webboptimerare inte hade lyckats komma i kontakt med Tobii som han kopplade ihop med dem och #CJAM var fött.

Några viktiga saker för att lyckas med ett event
1. Inga sponsrade talare på scen, det sänker hela eventet
2. Ha inte bara gubbar på scen, hitta de vassaste kvinnorna på marknaden

The 12 step landing page rehab program Oli Gardner

Oli

Först började tekniken strula och alla bilder flippade förbi i 180 km/h och han sa stop ni visar hela min presentation. Han körde ett roligt intro med där han berättade om vad som dök upp när han sökte information om Stockholm och en manna irrelevant information dök upp, vikten av att ha en bra sida som är sökbar så att man dyker upp i träfflistan.

Han visade hur man kan öka konverteringen med upp 80 procent genom att ta bort irrelevant information som inte används som alla vill ha på sin sida som sociala dela knappar på sidor som inte delas socialt, mindre irrelevanta rubriker mindre bilder. Exempel med röda klickbara knappar dödade konverteringen med över 10 procent, lägg till en personlig bild och konverteringen fortsatte dala.

Oli visade en massa intressanta exempel på hur man kan öka konverteringen med enkla medel på ett kul och intressant sätt och att man måste anpassa allt till användarna och inte ha ett inifrån ut perspektiv. Håll informationen relevant var huvudbudskapet. Bra roliga humoristiska inslag som lyfte presentationen.

Holy Grail of On-Page Conversion Optimization Angie Schottmuller

Angie

Angie en vass person som har örnkoll på vikten av att ha rätt bilder på hemsidan, det är dödsviktigt att bilderna skall infria ett löfte och att man jobbar med relevanta bilder som på något sätt engagerar.

Angie pratade om vikten av att ha bra bilder på sidan och hon missionerade om Here shot images vilket gör att man känner att man klarar av det som man skall göra. Man har väldigt kort tid på sig för ett första intryck och därför är det viktigt att ha en bra bild som skapar en bra positiv upplevelse och ha en bra relevant text så att man inte känner att det är spam. Det är viktigt att ha en bild i en kontext så att man förstår och vill ha det som finns på bilden.

”Prata aldrig om era produkter, säg alltid vad de gör för användarna”

Bild och rubrik måste korrelera för att skapa en bra upplevelse som leder till CTA – Call To Action – man måste ha bra personliga bilder som visar varför man skall agera med en rubrik som adderar till upplevelsen så att man går vidare. Rubrik under bild ger exempelvis fler visningar upp till 10 procent. Ställ aldrig frågor det är en stor konverteringsdödare, ge svar på frågor med både bild och text. Kredibilitet, logik och emotion fungerar fortfarande.

The inside Optimization secrets of Aftonbladet Maria del Riccio

Maria

Maria gav en bild av hur Aftonbladet arbetar med optimering på deras freemium. Aftonbladet och hela Schibsted jobbar kontinuerligt med konvertering och tester och det har spritt sig i hela organisationen med ett stort intresse för tester och optimering.

Marias 8 heta tips om hur man når framgång med webbkonvertering
1. Change your title, You should test that change to how can we make more money
2. Learn how to fight, don’t fight get people along
3. Think big but start small, easy CTA test for example
4. Listen to your users, get information from real users
5. Steal with pride, ta bra exempel från de bästa som exempelvis gröna istället för röda bockar
6. Segment to increase value, prova olika texter och bilder som är relevanta för användaren
7. Take a step back, ta bort förklaringar till olika erbjudanden och experimentera med färger
8. Create a CRO culture

The million Dollar Optimisation strategy André Morys

Andre

Andre drog en presentation om e-handlare och drog Zalando som ett exempel om hur man når framgång. Skojade om tyskan som ett kraftens språk och drog ett exempel fjäril på svenska heter schmetterling på tyska. Till ämnet han frågande vilka som hade en optimeringsstrategi, ingen i publiken sträckte upp handen. Man måste ha en affärsplan för att nå framgång, har man ingen optimeringsstrategi förlorar man stora pengar och tillväxt. Har man en strategi är den skalbar och skapar därmed tillväxt. Sätt mål för testerna likt vilken strategi som helst på företaget.

Om man fördubblar antal experiment varje år kommer man att fördubbla tillväxten inom de områden som man testar. Alla tester är inte framgångsrika, det är det viktigt göra många olika tester och ha en plan för hur man implementerar testerna för att få effekt av testerna. Ledningen vill se effekten av testerna, hur mycket pengar genererade de.

Nyckeln till framgångsrika tester, det handlar inte om data och exelark. Man måste kombinera statistik med kvalitativ data kombinerat med tester så att man har underlag på vad som skall testas och vad man skall ersätta det som är fel och med vad, det kan bara göras med input från användarna.

Web Arts ROI Pyramid

“I have to buy it”
Brand Habit

“I want to buy it”
Motivation Behavior

“I can buy it”
Usability, Accessibility, Viability

”Det handlar inte om hypotesdrivna A-B tester, det handlar om affärsstrategi baserat på data och analys”