Den svenska delningsekonomin är på frammarsch

I rapporten ”Retail Outlook” har Tieto och HUI Research undersökt den växande delningsekonomin och dess effekter på detaljhandeln i Sverige. Bland annat har man genomfört en konsumentundersökning som visar att en tredjedel av svenskarna någon gång använt en delningstjänst – och bland dem som testat är många så nöjda att de blir återkommande användare.

Undersökningen genomfördes i samarbete med Cint och bygger på ett riksrepresentativt urval av Sveriges befolkning mellan 18 och 70 år med sammanlagt 1 009 respondenter.

Undersökningen visar att en av tre svenskar någon gång tagit del av den delningsekonomi som vuxit fram både bland privatpersoner och företag. Allra vanligast är att man delar produkter med andra privatpersoner. När det gäller tjänster är det taxiresor och bostäder som lockat flest svenska användare – och intresset är som störst bland unga, hälften av dem som är 35 år eller yngre har tagit del av delningsekonomin.
”Det tog bara några år för Spotify att vända upp och ner på marknaden för musik. Det är naivt att tro att andra branscher inte kan utvecklas på samma sätt. Teknikutvecklingen går fort och vår undersökning visar att det finns en vilja hos konsumenterna att utforska alternativ till det traditionella ägandet inom många områden”, säger Marie-Louise Forsberg, Head of Retail Sverige på Tieto.
Just övergången från att köpa till att hyra är en tydlig trend från undersökningen. Svenskarna vill kunna använda kvalitativa produkter under en begränsad tid till förmån för en lägre kostnad. I nuläget handlar det alltså framförallt om kapitaltunga varor med låg nyttjandegrad samtidigt som andra samhällstrender också är bidragande faktorer – som att delningsekonomin bidrar till ett hållbart samhälle.
”Att utvecklingen går mer och mer mot den här typen av tjänster understöds inte bara av vår rapport – det är en trend som lyfts fram från många håll. Delningsekonomin växer i snabb takt och understöds av digitaliseringen, den tekniska innovationen och den pågående tjänstefieringen av detaljhandeln. Men för att prognoserna ska bli verklighet behöver flera pusselbitar falla på plats; transaktionskostnaderna behöver bli lägre samtidigt som lagar och regelverk behöver anpassas efter den nya verkligheten”, säger Marie-Louise Forsberg.
Enligt undersökningen har 70 procent av svenskarna använt en streamingtjänst för musik eller video och 20 procent har haft ett abonnemang på en magasinsapp för tidningar och tidskrifter. Vidare har 14 procent abonnerat på en matkasse och 8 procent har använt en prenumerationstjänst för glasögon. Undersökningen visar att så länge det bara är tillräckligt smidigt och går att göra till en rimlig kostnad finns det ett intresse för att hyra det mesta från kläder, väskor och skor till möbler, köksmaskiner och hemelektronik.
Svenskarnas favoriter i delningsekonomin
Har du någon gång under det senaste året gjort något av nedanstående?
1. Delat produkter med andra privatpersoner 16 procent
2. Använt delningstjänst för taxiresor 11 procent
3. Använt delningstjänst för bostäder 10 procent
4. Hyrt verktyg/maskiner från ett företag 8 procent
5. Hyrt sport/fritidsutrustning 6 procent
6. Använt delningstjänst för cyklar 5 procent
7. Använt delningstjänst för bud/leveranser 5 procent
8. Använt delningstjänst för småtjänster 5 procent
9. Använt delningstjänst för hemma-hos-middagar 4 procent
10. Hyrt modekläder 4 procent
Ladda ner rapporten: http://pages.tieto.com/SharingIsCaring.html