Den svarta marknaden för Instagram-verifikationer

Att ha ett verifierat Instagram-konto är något mycket åtråvärt för Influencers, och det är samtidigt något som är extremt svårt att få. Därför har en stor svart marknad vuxit upp kring försäljningen av Instagram-verifikationer, och priserna kan variera kraftigt.
Att ha ett verifierat konto innebär i praktiken att ditt konto hamnar högre upp i sökfunktioner och ger tillgång till en del extra funktioner. Tanken är att publika personer, kändisar och stora företag ska kunna bli verifierade, men det har blivit allt viktigare för Influencers att ha ett verifierat konto för att de ska bli påtänkta som samarbetspartner för olika företag.
För Facebook och Twitter kan vem som helst enkelt ansöka om att få sitt konto verifierat genom offentliga kanaler. Däremot har Instagram valt att göra processen mer exklusiv, något som gett upphov till den svarta marknaden. För att bli verifierad på Instagram måste du fylla i ett formulär som endast finns tillgängligt för ett fåtal personer som antingen jobbar eller har jobbat på Instagram, samt stora media eller underhållningsföretag. Formuläret måste dessutom innehålla information om vem som äger kontot, samt bifoga någon form av foto-id (ex. pass). Dessutom måste det i ansökan framgå vem på Facebook eller Instagram som är kontaktperson för verifikationsansökan. Du måste med andra ord känna någon som jobbar på företaget, något som flera säljare på internet kan tillhandahålla.
Vanligtvis går det till som följer:

  1. En person på Facebook eller Instagram är villiga att ta emot pengar för att vara kontaktperson och hjälpa till med ansökan.
  2. En mellanhand agerar säljare gentemot de konton som vill ha en verifikation
  3. Kontoägaren betalar mellan 1.000-15.000 dollar för att få sitt konto verifierat, pengar som oftast delas mellan den anställde och mellanhanden.
  4. Ansökan fylls i och sedan hoppas alla parter att verifikationen går igenom.

Många har på detta sätt fått sitt konto verifierat, och även om få vill skylta med det så känner de flesta till en eller flera som antingen köpt eller sålt verifikationer. Det går även att köpa ett redan verifierat konto, även om detta också bryter mot Instagrams regler.
Instagram känner givetvis till detta, och har i några fall sparkat anställda samt stängt ner konton som brutit mot deras regler. Däremot verkar den svarta marknaden kring Instagram-verifikationer frodas, och det är enligt Kerry Flynn, reporter på Mashable, lätt att få kontakt med personer som antingen kan hjälpa till eller känner någon som kan hjälpa till med att få ett konto verifierat.
För de som använder Influencers i sin marknadsföring, något som blir allt vanligare, innebär detta givetvis ett problem. Om det inte går att lita på verifieringsprocessen blir den ju i praktiken värdelös. Trots det är verifieringen ett av mycket få sätt att veta om ett konto är tillförlitligt och seriöst. Sannolikt vore det bäst för alla (utom säljarna) om Instagram såg över sin verifikationsprocess, och såg till att göra den öppen och transparent. På så sätt skulle såväl marknadsförare som Influencers veta vad som gäller, och verifikationen skulle få mer tyngd.