Den största orsaken till att startup-företag misslyckas

90 procent av alla startup-företagen misslyckas med sin tillväxt. De flesta går under helt och enbart 10 procent blir framgångsrika. Vad är det då som gör att vissa lyckas och andra misslyckas?

Den frågan ställde sig Bill Gross, amerikansk serie-entreprenör och grundare av Idealab som startat och drivit över 125 företag i en mängd olika branscher. Han berättar i sin presentation på Ted att han ville veta om det gick att ta reda på vilken faktor som väger tyngst i ett startup-företags framgång.

Han valde ut 100 företag från idealab och 100 företag som han själv inte varit involverad i, bl.a. Airbnb, Uber och Linkedin.  Alla dessa startups analyserades sedan på ett systematiskt sätt över fem faktorer som anses ha mest betydelse för en startups framgång. Dessa faktorer är:

  • Affärsidén
  • Teamet
  • Affärsmodellen
  • Finansieringen
  • Timingen

Det som förvånade Bill själv var att när resultatet av analysen sammanställdes så visade det sig att den faktorn som har enskilt störst betydelse för ett startup-företags framgång eller misslyckande är: Timing.

Det spelar ingen roll hur bra din affärsidé är om marknaden inte är mogen eller de externa omständigheterna inte är de rätta. Inte ens den mest välfinansierade startupen med ett starkt team och väl utvecklad affärsmodell klarar sig om inte timingen är rätt.

Han tar upp Z.com som ett exempel på en startup som hade en affärsidé kring att leverera användarskapad video och underhållning online. Bolaget var välfinansierat med en bra affärsmodell och ett starkt team. Åren 1999-2000 var dock bredbandspenetrationen låg och för att kunna titta på video i din browser var du tvungen att installera omkodare i din webbläsare. Företaget gick i konkurs 2003. Två år senare så hade Adobe Flash löst problemet med omkodare och bredbandspenetrationen hade exploderat till över 50% av alla hushåll i USA. Youtube som inte ens hade en affärsmodell på den tiden lyckades med en perfekt timing.

Oavsett om du står inför en startup, en turn-around eller ska in på nya marknader så är timingen avgörande för ditt projekt.

Så kan du skapa rätt timing? Nej, det kan du inte. Marknaden består av alldeles för många påverkande omständigheter som ligger utanför din kontroll. Det du däremot kan göra är att noga analysera trender och utveckling i marknaden, konkurrensen och omvärlden för att förutsäga rätt timing för era satsningar. Vilka marknader ska ni satsa på? Vilka produkter och tjänster ska ni fokusera på? Hur ska ni utveckla ert erbjudande för att skapa tillväxt?

Det är så klart en mängd olika faktorer som spelar in i svaret på såna frågor men eftersom du ändå behöver göra din hemläxa ordentligt så sätt gärna upp som en regel att inte lansera någon nytt initiativ i marknaden förrän du ställt dig frågan: Är det rätt timing?

Artikeln publicerades först på vigiti.se.