Den mobila e-handeln är snart ikapp datorn

Criteo som arbetar med beteendebaserad annonsering har idag publicerat sin globala trendrapport 2015 eCommerce Industry Outlook. Rapporten är baserad på analyser av flera miljarder transaktioner och listar årets viktigaste trender som kommer påverka e-handelsindustrin under 2015.

I en rapport från december framgick det att mobilen stod för över 30 procent av de globala e-handelstransaktionerna, en siffra som stadigt kommer att öka under 2015 och uppgå till 40 procent innan årets slut. Bidragande orsaker till den ökade mobila användningen är dels åtgärder som enklare betalning via mobilen från till exempel banker, men även att antalet mobiloptimerade sajter blir allt fler.

Möjligheterna att följa konsumenternas beteende över olika typer av enheter, så kallat cross-device, kommer förfinas och utökas under 2015, något som närmare 60 procent[1] inom handels- och marknadsföringsbranschen sett som en mycket viktig utveckling i en Criteo-undersökning från förra året.

“2015 kommer att bli ett spännande år för e-handelsbranschen då online-shoppingen fortsätter utvecklas i snabb takt. När konsumenten spenderar mer tid på flera olika enheter krävs det däremot mer komplexa lösningar för att nå fram, men de som investerar i att mobilanpassa sina hemsidor och lyckas följa kunderna över olika enheter kommer att lyckas väl under året”, säger Frank Ericson, Nordenchef, Criteo.

Ytterligare en växande trend är så kallat ”webrooming” och innebär att en del av den faktiska butiksförsäljningen kommer via köpbeslut som fattats efter att kunden sökt information om varan eller tjänsten online. Detta sätt att handla väntas öka med minst 10-15 procent under 2015. Ökningen leder till att allt fler butiker kommer använda beacons, surfplattor och erbjuda gratis Wi-Fi i butikerna för att få en ökad förståelse om kundernas shoppingbeteende och kommunicera med dom när de kommer in, är i, eller har lämnat butiken.

För fler trender och för att läsa rapporten i sin helhet besök den här sidan.