”Den här helheten som Salesforce har den har vi inte sett någon annanstans”

Under Salesforce Basecamp fick jag möjlighet att prata med några av Salesforces kunder för att höra varför de valt att jobba med Salesforce, samt vilka utmaningarna varit.

Klas Danielsson, VD på SBAB, berättar att de började arbeta med Salesforce i höstas, och då med delarna avsedda för marknadsföring (Marketing Cloud). Jag pratade även med Emil Jungåker, VD på Framtiden AB, som sedan ett år testat att arbeta med säljdelarna i Sales Cloud i sin Norska verksamhet. Båda ser dock möjligheterna i att successivt koppla på flera delar av Salesforces ekosystem, och bygga en helhet i sin IT-infrastruktur.

Vad gjorde att ni ville byta system till att börja med? Blir min första fråga.
Vi har ett traditionellt system, svarar Emil, som visserligen löser en hel del av våra utmaningar, men vi måste hela tiden anpassa oss efter vad systemet kan och inte tvärtom. I takt med att vi utvecklas såg vi därför att vårt befintliga system är för oflexibelt och att vi behöver kunna jobba mycket mer kundcentrerat.
Klas fortsätter: Och vi vill utveckla vår affärsmodell och bygga fler och större kunderbjudanden inom vårt ekosystem av boende och bolån. För att klara det behöver vi ha system som kan stötta oss i den resan, och hjälpa oss att komma närmare våra kunder på ett relevant sätt.

Så vad var det som gjorde att valet föll på Salesforce?
För vår del, svarar Klas, tittade vi på flera olika aktörer när vi gjorde vår utvärdering. Och vid en första anblick kan andra leverantörer verka vassare i vissa specifika delar. Men vi såg ett behov av att få ihop flera olika system för att stötta den resa vi vill göra. Så den här helheten som Salesforce har, den har vi inte sett någon annanstans. Med Salesforce får vi möjligheten att jobba proffsigare på många olika plan, utan att behöva oroa oss över integrationer och kompatibilitet mellan system.
Även för vår del är det möjligheterna att få ett helt verksamhetssystem som är lockande, säger Emil. Vi letade initialt efter ett kundcentrerat och säljdrivet system och ett CRM som satte kunden i fokus för oss på ett bra sätt. I kombination med alla add-ons och det open source-system som Salesforce jobbar med ser vi stora möjligheter med att göra det till ett helhetssystem.

Vilka effekter har ni då sett av systemskiftet?
Vi slipper lägga tid på onödig administration till följd av krångliga system, svarar Emil snabbt. Genom en enklare administration får vi mer tid till försäljning, vilket ger en ökad omsättning. För vår del är det därför redan stora vinningar vi ser av det nya systemet.
Vi som jobbat med Marketing Cloud i ca 6 månader, säger Klas, kan redan se att konverteringen i olika segment ökat. Vi har inga exakta siffror ännu, men kan se att för de olika kundsegment vi vill kommunicera mer strukturerat med får vi bättre effekt eftersom vi nu kan kommunicera till rätt person med rätt budskap.

Och vilka har utmaningarna varit med implementationen?
Vi har samtidigt jobbat med att byta vårt bassystem, vilket också tagit av våra resurser, därför har vi kanske inte kommit så långt som vi önskat, säger Klas. Vi vill lägga till flera olika delar av Salesforces system, och räknar med att det kommer ta tre år innan vi börjar få ihop det system vi önskar. Så för vår del handlar utmaningarna mycket om att få loss resurser, främst tidsmässiga, för att genomföra dessa förändringar.
I vårt fall jobbar vi med mycket unga personer, vilket gjort att ingen har någon tidigare erfarenhet av att jobba med Salesforce, säger Emil. Alla fick därför börja från noll, vilket gjort att kunskapsövertaget mellan medarbetare och chef var noll. I vår kultur är det cheferna som ska coacha och leda medarbetarna framåt, men det blev svårt i det här fallet. När vi expanderar systemet till Sverige får vi nog fundera på att göra på lite andra sätt.

Avslutningsvis är jag nyfiken på om det är något ytterligare som gjort att de valt Salesforce.
En sak som skiljer Salesforce från andra är att man inte levererar ett system, utan man levererar en lösning som utvecklas efter kundernas behov, säger Emil. Vi behöver inte anpassa vår verksamhet och vår kultur efter systemet, utan tvärtom. Det gillade vi!
I dagens läge är det ju inte bara tekniken som är viktig, säger Klas. Att vi och Salesforce har liknande värderingar i fråga om personalhantering, socialt ansvar och miljöfokus var också viktiga bitar. Vi får helt enkelt en bra känsla av att jobba med Salesforce.

Jag tackar de båda för att de tog sig tid, och ser fram emot att få höra hur den fortsatta utvecklingen av systemen går.