Den här gången är Sverige sämst

I samband med att eFörvaltningsdagarna idag inleds i Stockholm släpper Capgemini rapporten ”eGovernment Benchmark 2016” som i år visar att Sverige halkar efter våra nordiska grannländer i utvecklingen av offentliga e-tjänster.

Faktum är att Sverige är sämst i Norden inom tre av fyra kärnområden i rapporten, dvs. användarvänlighet, transparens och tillgång till information samt förutsättningar för säker användning av e-tjänster (ex. e-legitimation).

Man har även granskat e-tjänster som företag eller medborgare behöver använda i vissa livssituationer – söka jobb, driva företag, starta företag, studera, flytta etc. Arbetsförmedlingen får här extra dåligt betyg, framförallt när det kommer till transparens och tillgång till information samt användarvänlighet.

Undersökningen görs på uppdrag av EU-kommissionen och man har granskat offentliga e-tjänster i samtliga 28 EU-länder. Det är trettonde året i rad som undersökningen genomförs.