Den globala marknadsföringen förutspås passera åtta biljoner kronor under 2017

Enligt en prognos från analysföretaget Group M så kommer världens samlade marknadsföring passera fantastiska en biljon amerikanska dollar – alltså drygt åtta biljoner kronor.

Om du har svårt att få in de siffrorna så är säger rapporten att det handlar om en triljon dollar – men på svenska bör det skrivas en biljon. Men det åsido – man beräknar alltså att 552 miljarder dollar kommer att spenderas på annonsering under kommande år, och tillsammans med “övriga” reklaminvesteringar så bör man passera en biljon amerikanska dollar.

Prognosen har dock skrivits ner en smula från 2016 års ökning – från 4,5 procent till 4 procents tillväxt. Detta är en följd av att man skrivit ner förväntningarna för Kinas och Brasiliens tillväxt. Den politiska turbulensen i OS-landet Brasilien och Kinas nedgång i mängden fasta investeringar ligger bakom dessa.

Läs mer: Digital marknadsföring i Europa omsätter nu över 422 miljarder kronor

Indien är dock den fortsatt växande marknaden, med en prognos på 14-15 procents tillväxt under nästa år. Man har hittills inte heller märkt någon tydlig Brexit-effekt, även om man i rapporten poängterar att siffrorna för Storbritannien handlar mest om digital media. Som en brasklapp så varnar man för tidiga tecken på en stagnering bland investeringarna i landet som en följd av folkomröstningens resultat.

Läs mer i studien This Year, Next Year här.