Den genomsnittliga mobilannonsen tar fem sekunder att ladda

Ny forskning från MRC (Media Rating Council), som nu håller på att gå igenom sina riktlinjer för mobil viewability, visar bland annat på laddnings- och interaktionstider för mobila annonser.

Branschorganisationen MRC håller just nu på att fastställa riktlinjerna för mobilbaserad annonsering – exempelvis vill man att mobilt viewability ska mätas på samma sätt som desktopbaserad sådan, det vill säga 50 procent synligt i webbläsaren under en sekund (eller två sekunder för videoinnehåll).

Läs mer: Mätorganisationen MRC tycker till om mobila annonser

I samband med detta gläntar man en aning på den information man samlat sedan maj 2015, inklusive en miljard mobila visningar från 12 datakällor.

Utöver att det alltså tar 5 sekunder för en annons att laddas, och därmed mätas, så tar det också 1,5 sekunder innan konsumenten interagerar med annonsen.

Detta innebär alltså att det tar något längre tid för konsumentinteraktionen att börja än riktlinjernas en-sekundsregel.

Enligt Pat Ivy från MRC så håller man just nu att titta över hur man ska förhålla sig till reklam i nyhetsflöden (exempelvis Facebooks), där många påstår att man bör tillämpa andra riktlinjer är de för desktop-viewabilty.

Ett problem, menar han, är att folk skrollar snabbare på dessa nyhetsflöden, och hinner därmed inte ta del av annonsens innehåll. Således kan man inte påstå att en annons som laddat färdigt och visats faktiskt har “setts” av konsumenten.

Det finns också några skillnader mellan mobila webb-annonser och appbaserade sådana.

Majoriteten (80 procent) av appbaserad reklam laddar färdigt, och 80 procent av dessa möter riktlinjernas krav på viewability. Detta till skillnad från 74 procent av de mobila annonserna som laddar färdigt, med bara 50 till 60 procent som faktiskt kan räknas som sedda av konsumenten.

Den största utmaningen när det kommer till viewabilty, menar dock Ivy, är inte de mobila annonserna. Istället är det överföringen från traditionella, TV-baserade mätningar till digitala medier som är det svåra.