Demonstrera på Facebook med Community Actions

Facebook håller på och rullar ut en ny funktion som ska göra det enklare att skapa namnlistor, organisera demonstrationer och tycka till. Funktionen heter Community Actions.

För att komma närmare politiken och samhället ska det bli enklare för alla användare på Facebook att kunna tycka till, skriva under och engagera sig i frågor.

För företag kan den här funktionen också bli en konsekvens om namninsamlingar och annat börjar organiseras för att ett företag exempelvis förstör miljön, säljer dåliga produkter eller allt annat under solen som man kan visa missnöje emot. Det är inte vad funktionerna är tänkta för, men du vet på internet så kan ju allt hända.

Funktioner som lanseras inkluderar: Namninsamlingar, tagga tjänstemän, tagga organisationer, bjuda in vänner att delta, skapa events och samla in pengar.

Community Actions rullar ut i USA och om det tar fart lär den spridas världen över inom någon månad.