Demokratisera dataanalys och öka företagets effektivitet

Att vara en data-driven organisation är något som de flesta idag pratar om. Men hur många av medarbetarna har direkt tillgång till den data och tillhörande analys som gör att de kan fatta de bästa besluten för företaget i varje enskild situation. Nedan följer fyra steg för att göra din verksamhet data-driven på riktigt!
Traditionellt sett har det varit två grupper på företag som haft tillgång till data, dels chefer som krävt data för att fatta sina beslut, och dels de analytiker som samlar in, analyserar och sammanställer data i de rapporter som ledningen får. Trots att företag idag har betydligt bättre analysavdelningar kämpar flera av dem fortfarande med att endast dessa två grupper har direkt tillgång till alla data. Det är med andra ord hög tid att demokratisera analys och data till hela företaget.
Steg 1. Bedöm företagets analytiska mognad.
Medarbetarna har sannolikt olika grad av analytisk mognad, vilket innebär att vissa kommer behöva mer stöd än andra. Du behöver identifiera vilka som redan ligger på en hög nivå, såsom analytiker och tekniker, och vilka som kan behöva mer stöd och enklare verktyg. Det handlar om att ge alla rätt förutsättningar för att själva analysera och successivt lära sig att hantera den djungel av data som finns. Skapa även en kultur där det är ok att be om hjälp och att våga fråga de mer kunniga personerna. Få alla att vilja sträva mot mer avancerade analyser där de får ut mer av den data de har tillgänglig.
Läs även: 8 steg till mer engagerade medarbetare
Steg 2. Få ledningen med på tåget.
Det är en gammal sanning att du aldrig kan få igenom ett stort projekt utan att ha ledningen med sig. När du börjar introducera rapporter, dashboards och analysverktyg är det viktigt att utbilda personal på alla nivåer, så även ledningen och kanske till och med styrelsemedlemmar. Se till att uppmärksamma framstegen och visa på de goda exemplen som ofrånkomligen kommer att uppstå när fler på företaget har tillgång till relevanta data. Sannolikt kommer det även att uppstå oväntade effekter när data från olika avdelningar kan kombineras på nya sätt.
Steg 3. Fördela och följ upp ansvar.
Med relevant data kan du även förvänta dig ett annat ansvarstagande. Ökad transparens gör att alla på företaget kan se hur arbetet bidrar till företagets övergripande mål och strategi, samt ser till att alla kan använda data för att uppfylla sina egna mål och ansvar. Genom att företagets data finns tillgänglig blir det även enklare att se vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. På så sätt kan lärdomar dras snabbare och effektivare, samt resurser fördelas baserat på vad som behövs just då.
Steg 4. Koppla ihop data med storytelling.
Väldigt få blir inspirerade av en rad med siffror, även om siffrorna i sig kan vara viktiga. Genom att ta fram berättelsen bakom siffrorna blir det både mer levande och relevant. Berättelserna gör det även enklare att gå från insikt till handling, och det är ju själva målet med att vara en datadriven organisation.
Om du låter medarbetarna få tillgång till relevant data kommer de att kunna dra nya slutsatser och angripa gamla problem på nya sätt. Resultatet kommer bli att organisationen stimuleras till att analysera och förbättra såväl sin egen som företagets prestation, och därmed resultatet. Människor stimuleras av att veta att det arbete de gör har betydelse, och att de genom utveckling och förändring kan bidra till något större. När all data finns tillgänglig blir det även lättare att uppmärksamma framgång, och hantera motgång. Det blir helt enkelt en starkare och bättre organisation när den är verkligt data-driven.