Dell köper analysverktyget Statsoft

Dell har köpt programföretagets Statsoft, som levererar verktyg för prediktiva analyser och beslutsstöd. Genom köpet får företaget tillgång till ett antal verktyg för datautvinning och analyser, exempelvis avseende trender i sociala nätverk. Köpesumman är okänd, liksom när affären blir klar, skriver Computer Sweden.

Ett av Statsofts mer kända verktyg är Statistica som har över 1 miljon användare världen över. Här kan du läsa mer från Statsofts svenska hemsida.

Dell som är ett hårdvaruföretag har sett ökade marginalintäkter genom köp av mjukavarubolag. Tidigare köp inkluderar  Quest Software, Wyse, Boomi, AppAssure, SonicWall, Clerity och Make.

Dell säger om köpet:

StatSoft has proven its ability to deliver value to customers in and of itself, but by leveraging synergies across the broader Dell portfolio, we can deliver even more value. For example, in combination with Dell Software’s Kitenga Analytics solution, StatSoft can potentially be expanded to deliver Natural Language Processing on Big Data analysis tasks. StatSoft’s software runs on Dell’s affordable x86 server platforms, and myriad opportunities exist to leverage StatSoft in concert with Dell’s hardware solutions, and by way of its numerous industry relationships, including those with SAP Hana, Oracle, Microsoft SQL and PDW, and Cloudera.”