Vi har stängt från 1 april 2020
Keymetrics

DEL 2: Ständig uppkoppling skapar nya beteenden

Skärmsläckarskräck, skärmsnegling eller Online-tics. Vår användning av laptops och smarta mobiler skapar helt nya vardagsbeteenden, visar en avhandling från Göteborgs universitet. Här får du läsa en intervju med författaren bakom avhandlingen.

Tomas Lindroth,  författare till avhandlingen ”Being Multisituated : Characterizing laptoping in networked situations” lyfter fram i sin forskning hur människan anpassat sig till mobil teknik och skapat nya beteenden och aktiviteter runt och med tekniken. Han kallar den anpassade människan för laptopare.

tomas-1 aKan du berätta lite mer om din avhandling?

Avhandlingen som helhet tar upp tre områden. Ett område är dessa nya begrepp som egentligen är beteenden som jag observerat och satt namn på. De två andra områdena handlar om Laptoparen som hybrid, alltså kombinationen av människa och dator samt hur en sådan hybrid förändrar den situation den är en del av.

Sätten vi umgås på och bekräftar varandra har förändrats och jag ser dagligen folk som håller egna mobiler hela tiden i handen. Min egen yogalärare bannlyste enheterna från träningslokalen. Tyder det på att fler lider av offlineskräck?

Det tyder på att en mobil, som vi använder dagligen, blir något mycket personligt. Något som vi associerar med aktivitet. Vi kan räkna med att det alltid finnas något nytt att ta del av varje gång vi tar upp mobilen, det finns alltid något nytt att se eller läsa. Så det är inte offlineläget i sig men vanan av att hela tiden hålla sig uppdaterad.

Du skriver: I nätverkade situationer (networked situations) pågår en rad typer av medierad interaktion. Kan du berätta lite mer?

Vad jag egentligen gör är att jag reder ut vilka olika typer av interaktioner som faktiskt pågår i en situation där det finns uppkopplade prylar. Jag pekar i avhandlingen ut fyra. Interaktion mellan dem som är på en gemensam fysisk plats, t ex via Facebook-chatten. Interaktion med andra utanför den givna situationen, t ex via Instagram. Interaktion med resurser som vi tar med oss in i situationen som t ex öppna flikar i webbläsaren eller e-post som ligger och väntar när vi öppnar locket på laptoppen. Den sista interaktionstypen handlar om en typ av interaktion som egentligen är frikopplad från situationen som sådan. En person som sitter på mötet men som istället för att delta svarar på mejl utövar den typen av interaktion.

Finns det risker med att vi tappar kontrollen och fokus på ”just nu” stunden? Har vi svårt att prata mano a mano? Börjar vi kommunicera i flera lager?

Ja, den nätverkade situationen karakteriseras av interaktion i flera lager. Allt sker ju i den situationen och just nu. Det förändras inte, men vi kanske inte fokuserar lika mycket på dem som vi delar den fysiska situationen med. Så ja, vi måste lära oss sätt att hantera potentiella distraktioner. Inte för att vi hela tiden måste vara så fokuserade på nuet eller på dem som är med oss utanför att en lätt fastnar i en loop där man kontinuerligt skannar av nyheter, mejlbox och sociala nätvker men egentligen inte får så mycket gjort.

Du skriver om brödsmulor från tidigare interaktioner. Kan du berätta lite mer?

E-post, öppna flikar, chat-historik, filer, foton och en rad andra saker vi har i våra prylar är centrala för oss, så klart. För varje sak vi gör på vår mobil laddar vi den med än fler personliga brödsmulor, egentligen restprodukter av vår interaktion som vi låter ligga kvar. Många gånger handlar det om att vi har plats och således låter det ligga kvar. En vet ju aldrig om det kan komma till användning. Det är också dessa brödsmulor som gör enheten så personlig och användbar. Så på samma sätt som vi interagerar med personer i andra situationer så ser jag brödsmuleinteraktion som interaktion med tidigare situationer. Det gör att olika situationer tenderar att flyta ihop då vi tar med oss dessa resurer från situation till situation.

Tekniken påverkar oss, men menar du att vi tappade i farten gränsen mellan oförskämt och oreflekterat?

Inte oförskämt men kanske oreflekterat. Vad som är oförskämt förändras hela tiden och skiljer sig mellan olika grupper. Det är inte mindre oförskämt att prata mer och högre än alla andra i ett sällskap än att någon sitter och kikar på mobilen. Vad vi finner oförskämt skiljer sig från person till person. Men just nu är det tydligt att vi saknar etablerade normer för hur mobilen bör hanteras i sociala situationer. Däremot tror jag att en hel del av det vi gör med mobilen är oreflekterat och jag är ganska säker på att inom en 5-årsperiod så har design av mobiler, appar och deras notifieringar tillsammans med våra normer förändrats. Både på så sätt att det är mer accepterat att kika samt att vi gör det något mer sällan.

När jag loggar in på min gmail är jag automatiskt tillgänglig via hangouts och chatt. Kan det vara så att vi påverkas redan där av multitaskandet? Och när någon inte vet svaret på något under mötet brukar vi säga ”googla det” men måste detta ske just då och nu? Skapar vi en helt annan dynamik än det vi är vana vid och helt olikt det vi accepterade tidigare?

Jag skulle inte säga att det är helt olikt så som det var tidigare. Kollegan kunde ju sticka in huvudet när som helst och ställa frågor. Jag vet att Facebook med största sannolikhet kommer införa någon form av ”Frånvarande”-meddelande när en inte är tillgänglig. Alltså på samma sätt som Skype och instant messagning-tjänster har haft under lång tid. Vi kommer garanterat se en mer finjusterad användning av notifieringar så som ljud, vibrationer och blinkanden samt smartare filter för när det är OK för våra prylar att kalla på vår uppmärksamhet.

Vad uppfattar du själv som osocialt? Och hur ofta kollar du på din egen mobil?

Jag har inget problem när man i samtal eller möten kikar på mobilen eller laptoppen. Men när man ser att någon under längre samtal kontinuerligt fokuserar på något annat så stör det. Själv tar jag upp mobilen mellan 50 och 100 gånger på en dag. Jag snittar på 70 ungefär. Jag har en app, Moment, som per dag mäter hur många minuter samt hur många gånger jag låser upp den.

Läs även: Del 1: Ständig uppkoppling skapar nya beteenden.

Den 1 april 2020 släckte vi lampan här på Dagens Analys.